Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 52

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Mời bạn tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 52 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải, hỗ trợ học sinh trong quá trình học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm đáp án được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm bài về Bài tập quang hình học theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Khi chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc đỏ, ở phía sau tấm lọc ta được ánh sáng màu đỏ. Câu giải thích nào sau đây là đúng?
 • 2
  Nguồn phát ra ánh sáng màu là:
 • 3
  Sau tấm kính lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ. Hỏi chùm sáng chiếu vào tấm lọc là chùm sáng gì?
  Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau.
 • 4
  Ánh sáng từ một nguồn sáng truyền qua tấm lọc màu đỏ, nếu ta được ánh sáng màu đỏ thì đó là nguồn sáng nào dưới đây?
 • 5
  Tấm lọc màu có công dụng gì?
 • 6
  Trong 3 nguồn sáng: bút la de, Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ánh sáng trắng?
 • 7
  Chọn câu phát biểu đúng?
 • 8
  Tấm lọc màu có thể là:
 • 9
  Nguồn sáng nào sau đây phát ra ánh sáng trắng?
 • 10
  Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc ta thu được ánh sáng màu gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 46
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm