Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 50

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 50 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 hỗ trợ học sinh trong quá trình học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm đáp án được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm bài về Kính lúp theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Kính lúp dùng để quan sát:
 • 2
  Khi quan sát ảnh của một vật qua kính lúp, ta nhìn thấy ảnh của vật thế nào?
 • 3
  Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10cm để quan sát một vật đặt cách kính 5cm thì:
 • 4
  Trong các loại kính, kính nào có số bội giác nhỏ nhất?
 • 5
  Chọn câu phát biểu đúng?
 • 6

  Dựa trên công thức G = 25/f. Nếu G = 10 thì tiêu cự f bằng bao nhiêu?

 • 7
  Số bội giác của kính lúp cho biết gì?
 • 8
  Chọn câu nói không đúng.
 • 9
  Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải đặt vật ở vị trí nào để cho ảnh ảo lớn hơn vật?
 • 10
  Dùng kính lúp có thể quan sát vật nào dưới đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 149
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm