Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 31

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 31 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Hiện tượng cảm ứng điện từ theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1

  Quấn quanh phần ngang của một nam châm móng ngựa một sợi dây dẫn bằng đồng, nối hai đầu dây với điện kế G, dùng một ngàm sắt non bịt hai cực của nam châm. Những trường hợp nào sau đây kim điện kế G không bị lệch?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 2
  Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây?
 • 3

  Hình vẽ sau cho thấy sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong dây dẫn (Kim ampe kế bị lệch). Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của thanh MN. Hãy chọn phương án đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 4

  Quan sát hình vẽ và cho biết khi nào kim của ampe kế sẽ bị lệch (Tức là xuất hiện dòng điện cảm ứng)?

  Chọn trường hợp đúng trong các trường hợp sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 5

  Hình vẽ sau cho thấy không có dòng điện cảm ứng trong dây dẫn (Kim ampe kế không bị lệch). Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của thanh nam châm. Hãy chọn phương án đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 6

  Một ống dây dẫn được mắc với điện kế G để nhận biết dòng điện và một thanh nam châm. Trong những trường hợp nào sau đây, kim điện kế G bị lệch?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 7

  Bố trí hao ống dây 1 và 2 đứng yên cạnh nhau như hình vẽ. Với K là ngắt điện, R là biến trở trong những trường hợp nào sau đây, điện kế G bị lệch?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 8

  Hình vẽ sau cho thấy sự xuất hiện của dòng điện cảm ứng trong vòng dây hoặc trong ống dây. Mũi tên cho biết chiều dịch chuyển của ống dây. Hãy chọn phương án đúng?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 9

  Với thí nghiệm được bố trí như hình 1, dòng điện cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây dẫn kín trong trường hợp nào dưới đây?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • 10

  Một ống dây dẫn được mắc với điện kế G để nhận biết dòng điện và một thanh nam châm. Trong những trường hợp nào sau đây, kim điện kế G không bị lệch?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Hiện tượng cảm ứng điện từ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 689
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm