Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 36

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 36 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Truyền tải điện năng đi xa nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Đường dây 500kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106W công suất hao phí trên đường dây là 30.106W. Hỏi cường độ dòng điện trên dây dẫn là bao nhiêu?
 • 2
  Nếu tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây tải điện lên 10 lần thì công suất hao phí do toả nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?
 • 3
  Đường dây tải điện dài 100km, truyền đi một dòng điện 300A. Dây dẫn bằng đồng cứ 1km có điện trở 0,2Ω. Công suất hao phí do tảo nhiệt trên đường dây có thể là giá trị nào sau đây:
 • 4

  Khi truyền tải một công suất P bằng một dây có điện trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức nào trong các công thức sau đây xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt?

  A. P_{hf} = \frac{{PR}}{{U^2 }}.
  B. P_{hf} = \frac{{P^2 R}}{{U^2 }}.
  C. P_{hf} = \frac{{PR^2 }}{{U^2 }}.
  D. P_{hf} = \frac{{P^2 R}}{U}.
 • 5
  Khi tải điện năng đi xa, điện năng hao phí trên đường dây dẫn chủ yếu là do:
 • 6
  Vì sao phải truyền tải điện năng đi xa? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:
 • 7
  Muốn truyền tải một công suất 2kW trên dây dẫn có điện trở 2Ω, thì công suất hao phí trên đường dây là bao nhiêu? Cho biết hiệu điện thế trên hai đầu dây dẫn là 200V.
 • 8
  Với công suất hao phí trên đường dây tải điện Bắc -Nam là 6,8.1010W có thể dùng để thắp sáng bao nhiêu bóng đèn 100W?
 • 9
  Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất điện P, khi dùng hiệu điện thế 500kV thì công suất hao phí là P1; khi dùng hiệu điện thế 1000V thì công suất hao phí là P2. Tỉ số P2/P1 có thể nhận kết quả nào trong các kết quả sau:
 • 10
  Việc xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam của nước ta có hiệu điện thế lên đến 500kV nhằm mục đích gì? Chọn phương án tră lời đúng nhất trong các phương án sau:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.322
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm