Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 33

Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều lớp 9

Trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều lớp 9 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc đăng tải, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9. Đề dưới dạng trực tuyến, các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. 

Trắc nghiệm Vật lý 9 bài 33 được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học, từ đó học tốt môn Vật lý 9 hơn. 

 • Câu 1:

  Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?

 • Câu 2:

  Nguồn điện nào sau đây có thể tạo ra dòng điện xoay chiều?

 • Câu 3:

  Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ qua tiết diện của cuộn dây thay đổi như thế nào?

 • Câu 4:

  Khi cuộn dây quay đều đặn trong từ trường thì mỗi vòng quay dòng điện cảm ứng trong cuộn dây đổi chiều.

 • Câu 5:

  Dòng điện xoay chiều là:

 • Câu 6:

  Có mấy cách tạo ra dòng điện xoay chiều?

 • Câu 7:

   Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi:

 • Câu 8:

  Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

 • Câu 9:

  Trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều?

 • Câu 10:

  Khi nào thì dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 131
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm