Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 16

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 16 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9, giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Định luật Jun - Lenxo theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Nếu đồng thời giảm điện trở của đoạn mạch, cường độ dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đi một nửa, thì nhiệt lượng toả ra trên dây sẽ giảm đi bao nhiêu lần?
 • 2
  Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của nhiệt năng?
 • 3

  Xét các biểu thức sau:

  (1) RI2(t = 1s).

  (2) U2t/R.

  (3) UIt.

  Biểu thức nào diễn tả định luật Jun - Len-xơ?

 • 4

  Công thức nào để tính nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo?

 • 5

  Trong mạch điện mắc nối tiếp gồm một dây dẫn bằng đồng và một bóng đèn điện, ta thấy dây tóc bóng đèn nóng sáng còn dây đồng hầu như không nóng. Câu giải thích nào sau đây không hợp lí?

 • 6

  Hai điện trở R1 = 24Ω, R2 = 8Ω mắc song song vào hai điểm có hiệu điện thế không đổi 12V trong thời gian 1 phút. Tính nhiệt lượng tỏa ra của mạch điện.

 • 7

  Trong mạch điện dưới đây gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp như hình vẽ. Tỉ số nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi điện trở được biểu diễn bằng công thức nào dưới đây?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 16: Định luật Jun - Len-xơ

 • 8

  Hai điện trở R1 = 24Ω, R2 = 8Ω mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế không đổi 12V trong thời gian 1 phút. Tính nhiệt lượng tỏa ra của mạch điện.

 • 9

  Hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 dùng để làm bếp điện, chịu cùng một hiệu điện thế định mức là U. Nếu chỉ dùng dây thứ nhất để đun sôi một lượng nước thì mất lượng thời gian là t1. Còn nếu chỉ dùng dây thứ hai để đun sôi cùng lượng nước đó thì chỉ mất một lượng thời gian là t2 = 2t1/3. Biểu thức nào sau đây nói về mối liên hệ giữa nhiệt lượng cần để đun sôi lượng nước đó khi dùng điện trở R1, R2. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng trong thời gian đun.

 • 10
  Mắc biến trở vào một hiệu điện thế không đổi. Nhiệt lượng toả ra trên biến trở trong cùng một thời gian sẽ tăng bốn lần khi điện trở của biến trở
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 629
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm