Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm câu trả lời được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm về Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1

  Điện trở 100 Ω được làm bằng dây dẫn hợp kim nicrôm có điện trở suất 1,1.10-6Ωm và có chiều dài 75m. Tiết diện của dây dẫn đã sử dụng là bao nhiêu?

  Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau.

 • 2

  Có ba điện trở R = 4Ω giống nhau ghép thành một bộ rồi mắc vào hiệu điện thế 6V. Trong các cách mắc, tại mạch chính thu được giá trị cường độ dòng điện I = 1A thì đúng với sơ đồ mạch điện nào?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Bài tập vận dụng định luật Ôm

 • 3
  Điện trở của dây dẫn bằng đồng dài 240m, tiết diện 0,2mm2. Biết rằng điện trở suất của đồng là
  ρ = 1,7.10-8 Ωm.
  Gấp dây này làm hai rồi nối hai đầu hai đầu gấp vào hai điểm A, B, sau đó đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế U = 25,5 V. Hỏi cường độ dòng điện trong mạch chính khi đó có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?
 • 4
  Một dây dẫn làm bằng nic rôm dài 15 m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220 V. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có thể là giá trị nào trong các giá trị sau?
 • 5

  Một biến trở con chạy được làm bằng dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6Ωm, có tiết diện đều là 0,3mm2 và gồm 800 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn có đường kính 3cm. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

 • 6

  Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế là 110V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220V thì phải mắc nối tiếp với đèn một điện trở là bao nhiêu?

 • 7

  Trên một biến trở con chạy có ghi 100Ω - 4A. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đâu dây cố định của biến trở có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây:

 • 8

  Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 4 m, tiết diện 0,4mm2 nối vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2 A. Biết rằng điện trở suất của đồng ρ = 1,7.10 − 8Ωm.

  Cắt dây dẫn trên làm đôi rồi dùng một sợi nối hai cực của nguồn, khi đó dòng điện qua dây có cường độ bao nhiêu?

 • 9

  Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài l = 4 m, tiết diện 0,4mm2 nối vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2 A. Biết rằng điện trở suất của đồng ρ = 1,7.10−8Ωm. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

 • 10

  Điện trở của dây dẫn bằng đồng dài 240 m, tiết diện 0,2mm2. Biết rằng điện trở suất của đồng là ρ = 1,7.10−8Ωm. Điện trở của dây dẫn có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 499
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm