Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 34

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 34 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Máy phát điện xoay chiều nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1

  Trên hình vẽ là mô tả mô hình tự tạo của máy phát điện xoay chiều. Muốn cho máy phát điện liên tục thì phải làm thế nào? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 12: Máy phát điện xoay chiều

 • 2
  Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện? Chọn câu trả lời đúng nhất.
 • 3
  Dùng những cách nào sau đây để làm quay rôto máy phát điện?
 • 4
  (Các) bộ phận nào đều có trong mọi loại nhà máy điện xoay chiều (Nhiệt điện ; thủy điện ; hạt nhân ...)?
 • 5
  Chọn câu phát biểu đúng.
  Trong máy phát điện xoay chiều:
 • 6
  Bộ góp của máy phát điện xoay chiều gồm những phần chính nào?
 • 7
  Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?
 • 8
  Thông tin nào sau đây là đúng khi so sánh sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo và hoạt động của đinamô xe đạp và các máy phát điện xoay chiều trong công nghiệp?
 • 9
  Công suất của máy phát điện phụ thuộc vào:
  Chọn câu sai?
 • 10
  Bộ góp điện (Hai vành khuyên và thanh quét) trong máy phát điện xoay chiều có khung dây quay có tác dụng gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 612
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm