Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 do VnDoc biên soạn và đăng tải nhằm giúp học sinh làm quen và nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9: Thấu kính hội tụ nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học môn Lý 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

 • 1
  Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt vật sáng AB (AB nằm trong tiêu cự), hãy cho biết tính chất và độ lớn của ảnh đối với vật.
 • 2
  Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 8 cm. Thấu kính cho ảnh ảo khi.
 • 3

  Quan sát hình vẽ, tia ló nào vẽ sai?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

 • 4

  Cho biết S' là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ, mà yy' là trục chính của thấu kính. Hỏi thấu kính phải đặt ở vị trí nào để cho ảnh trên?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

 • 5
  Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ?
 • 6

  Cho biết S' là ảnh của điểm sang S qua thấu kính hội tụ, mà xx' là trục chính của thấu kính. Hỏi thấu kính phải đặt ở vị trí nào để cho ảnh trên?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

 • 7
  Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh nào dưới đây?
 • 8
  Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự của thấu kính là
 • 9
  Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính bao nhiêu?
 • 10

  Dụng cụ quang học được cấu tạo bởi: hai mặt lồi hoặc một mặt lõm và một mặt lồi hoặc một mặt lồi và một măt phẳng gọi là dụng cụ quang học nào dưới đây?

  Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 197
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm