Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 9 có đáp án

VnDoc giới thiệu bài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49 gồm các câu hỏi bài tập trắc nghiệm Lý 9 hỗ trợ học sinh trong quá trình học và ôn luyện nâng cao kết quả học tập lớp 9.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 kèm đáp án được biên soạn bám sát kiến thức trọng tâm bài về Mắt cận và mắt lão theo chương trình học SGK lớp 9, giúp cho các bạn củng cố lại bài học.

 • 1
  Điểm cực cận của mắt cận thì:
 • 2
  Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 100 cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?
 • 3
  Kính cận là thấu kính phân kì vì:
 • 4
  Điểm cực viễn của mắt lão thì:
 • 5
  Khi nhìn một vật ra xa dần thì mắt phải điều tiết như thế nào?
 • 6
  Mắt cận có điểm cực cận 10cm và điểm cực viễn cách mắt 50cm, thì người đó:
 • 7
  Những biểu hiện nào sau đây là của mắt bị cận?
 • 8
  Điểm cực viễn của mắt cận thì:
 • 9
  Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt cận nằm ở vị trí nào?
 • 10
  Biết tiêu cự của kính cận thị bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào dưới đây có thể làm kính cận thị?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 525
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 9

Xem thêm