Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên ba lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào?

A. Tăng 3 lần.

B. Không thể xác định chính xác được.

C. Không thay đổi.

D. Giảm 3 lần.

2. Trên hình vẽ. Hãy cho biết đồ thị nào biểu diễn đúng mối quan hệ giữa cường độ dòng điện I(A) chạy trong dây dẫn và hiệu điện thế U(V) đặt vào hai đầu dây dẫn đó?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

A. Đồ thị c.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị d.

D. Đồ thị a.

3. Quan sát sơ đồ mạch điện. Phát biểu nào đúng:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

A. Số chỉ của Ampe kế cho biết cường độ của dòng điện trong mạch.

B. Số chỉ của Vôn kế cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn R.

C. Các phát biểu còn lại đều đúng.

D. Dòng điện chạy qua vật dẫn theo chiều từ A đến B.

4. Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 18 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,6 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tăng lên đến 36 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó bằng bao nhiêu?

A. 1,8 A.

B. Một kết quả khác.

C. 1,2 A.

D. 3,6 A.

5. Dòng điện chạy qua một dây dẫn có cường độ 2,5 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 50 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó có cường độ dòng điên giảm đi 0,5 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. Một kết quả khác.

B. U = 40 V.

C. U = 45,5 V.

D. U = 50,5 V.

6. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2 A khi nó được mắc với hiệu điện thế 12 V. Muốn dòng điện tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải bằng bao nhiêu?

A. Một kết quả khác.

B. 150 V.

C. 15 V.

D. 1,5 V.

7. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 2A khi nó được mắc vào hiệu điện thế là 36V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5A nữa thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. 36 V.

B. 45 V.

C. 18 V.

D. 9 V.

8. Để đo cường độ dòng điện qua đèn, người ta mắc theo một trong bốn sơ đồ sau. Hãy cho biết sơ đồ nào ampe kế mắc đúng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

A. Sơ đồ c.

B. Sơ đồ a.

C. Sơ đồ b.

D. Sơ đồ d.

9. Khi thay đổi hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện giảm đi 3 lần. Hỏi hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn đã thay đổi thế nào?

Chọn kế quả đúng trong các kết quả sau:

A. Giảm 3 lần.

B. Không thay đổi.

C. Không thể xác định chính xác được.

D. Tăng 3 lần.

10. Một dây dẫn được mắc vào hiệu điện thế 8 V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 0,4 A. Quan sát bảng giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện sau đây và cho biết giá trị nào của A, B, C, D là không phù hợp?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

A. IA = 0,54 A.

B. IB = 0,8 A.

C. UC = 19 V.

D. UD = 20 V.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

C

C

C

B

C

B

D

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm