Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Vndoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Trong những trường hợp nào dưới đây, vật AB đặt trước thấu kính hội tụ sẽ cho ảnh thật bằng vật?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

A. Hình b.

B. Hình c.

C. Cả ba hình đều cho ảnh thật bằng vật.

D. Hình a.

2. Để dựng ảnh qua thấu kính hội tụ, ta sử dụng tính chất của các tia đặc bệt. Hãy cho biết phương pháp nào sau đây là đúng?

A. Cả ba phương án đều đúng.

B. Dùng một tia qua quang tâm và một tia song song với trục chính.

C. Dùng một tia qua quang tâm và một tia qua tiêu điểm.

D. Dùng một tia qua tiêu điểm và một tia song song với trục chính.

3. Qua thấu kính hội tụ, vật AB có ảnh là A'B' có độ lớn bằng vật. Hỏi tiêu cự của thấu kính trên bằng bao nhiêu? biết rằng ảnh A'B' cách thấu kính một khoảng d' = 8 cm.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

A. f = 3 cm.

B. f = 8 cm.

C. f = 4 cm.

D. f = 1 cm.

4. Người ta đặt một vật AB cách một bức màn 5m và muốn chiếu lên màn một ảnh thật lớn hơn vật bốn lần. Hỏi phải đặt một thấu kính hội tụ cách màn bao nhiêu?

A. 2m.

B. 8m.

C. 4m.

D. 6m.

5. Một vật AB cao 2 cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn hơn vật hai lần và cách thấu kính 30 cm. Hỏi vật AB cách thấu kính là bao nhiêu?

A. 60 cm.

B. 15 cm.

C. 10 cm.

D. 30 cm.

6. Vật AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh A'B' (Hình 1). Để xác định tiêu điểm F của thấu kính, cách vẽ nào dưới đây đúng? (Hình 2)

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

A. Hình a.

B. Hình c.

C. Cả a, b, c đều sai.

D. Hình b.

7. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm trong tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biêt tính chất ảnh cho bởi thấu kính.

A. Là ảnh thật, ngược chiều.

B. Là ảnh ảo, cùng chiều.

C. Là ảnh ảo, ngược chiều.

D. Là ảnh thật, cùng chiều.

8. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt một vật AB sao cho AB nằm ngoài tiêu cự của thấu kính. Hãy cho biêt tính chất ảnh cho bởi thấu kính.

A. Là ảnh thật, ngược chiều.

B. Là ảnh ảo, cùng chiều.

C. Là ảnh thật, cùng chiều.

D. Là ảnh ảo, ngược chiều.

9. Một vật AB cao 2 cm được đặt trước một thấu kính hội tụ. Thấu kính này cho một ảnh thật lớn hơn vật hai lần và cách thấu kính 30 cm. Hỏi tiêu cự của thấu kính hội tụ là bao nhiêu?

A. 15 cm.

B. 30 cm.

C. 5 cm.

D. 10 cm.

10. Vật AB qua dụng cụ quang học cho ảnh A'B'. Dụng cụ quang học ở cùng một bên so với AB và A'B'.Hãy cho biết tính chất ảnh A'B' và loại dụng cụ quang học trên là loại nào?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

A. A'B' là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là thấu kính hội tụ.

B. A'B' là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là gương phẳng.

C. A'B' là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là gương cầu lồi.

D. A'B' là ảnh ảo của AB, dụng cụ quang học trên là gương cầu lõm.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

C

C

B

B

B

A

D

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm