Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 39: Benzen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 39: Benzen

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 39: Benzen. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon N thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ khối lượng là 4,9 : 1, tỉ khối hơi của N đối với không khí là 2,69. N có công thức nào sau đây:

A. C7H14

B. Kết quả khác.

C. C6H6

D. C6H12

2. Câu nào đúng nhất trong các câu sau đây?

A. Benzen là một hiđrocacbon thơm.

B. Benzen là một hiđrocacbon không no.

C. Benzen là một hiđrocacbon.

D. Benzen là một hiđrocacbon no.

3. Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) biết hiệu suất phản ứng đạt 80% là:

A. 18g

B. 22,5g

C. 20g

D. 16g

4. Cho clo tác dụng với 78g benzen (bột sắt làm xúc tác), người ta thu được 78g clobenzen. Hiệu suất phản ứng là:

A. ≈ 69,33%

B. ≈ 65%

C. ≈ 75,33%

D. ≈ 71

5. Trong các chất sau, chất nào thỏa mãn đặc điểm cấu tạo: Có liên kết đôi trong phân tử, phản ứng thế là phản ứng đặc trưng?

A. C2H2

B. C6H6

C. C2H4

D. CH4

6. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp brom và benzen có bột sắt làm xúc tác là phương trình nào trong các phương trình sau đây?

A. C6H6 + Br2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H5Br + HBr

B. C6H6 + Br2\overset{t^{o} }{\rightarrow} C6H6Br2

C. C6H6 + Br2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H6Br6

D. C6H6 + 2Br2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H6Br4

7. Có hai hiđrocacbon có thành phần phần trăm các nguyên tố giống nhau: 92,3%C và 7,7%H. Tỉ khối của chất thứ nhất đối với hiđro là 13. Khối lượng hơi của 1 lít chất thứ hai (ở đktc) là 3,48 g. Công thức phân tử hai hiđrocacbon là:

A. C2H4 và C6H6

B. C2H2 và C4H8

C. C2H2 và C6H6

D. C6H12 và C6H6

8. Đốt cháy hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ m_{CO_2}:m_{H_2O}=22:4,4. Biết X không làm mất màu dung dịch nước brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau đây:

A. CH≡CH

B. CH3-CH3

C. Benzen

D. CH2=CH2

9. Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol benzen là:

A. 74 lít

B. 84 lít

C. 82 lít

D. 83 lít

10. Benzen phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây:

A. O2, Cl2, HBr

B. Khí brom, H2, Cl2

C. H2, KMnO4, C2H5OH

D. H2, Cl2, HNO3 đặc

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 39: Benzen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

A

A

B

A

C

C

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 39: Benzen. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm