Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 19: Sắt

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 19: Sắt

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 19: Sắt. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho 3,44 g hỗn hợp Fe và Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch A. Cho NaOH dư vào A, lọc lấy kết tủa mang nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 4g. Khối lượng Fe và Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 2,32g và 2,8g

B. 3,8g và 2,32g

C. 3,23g và 2,8g

D. 1,12 g và 2,32g

2. Dùng khí CO dư để khử hoàn toàn 11,6g một oxit sắt. Khí đi ra sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 20g kết tủa. Công thức phân tử của oxit là:

A. Fe2O3

B. Không xác định được.

C. Fe3O4

D. FeO

3. Khối lượng bột sắt cần dùng để phản ứng vừa đủ với 6,72 lít khí clo (đktc) là:

A. 13,4g

B. 12,2g

C. 14,2g

D. 11,2g

4. Cho 1g sắt clorua chưa rõ hóa trị của sắt vào dung dịch AgNO3 dư, thu được một chất kết tủa trắng. Sau khi sấy khô chất kết tủa, khối kết tủa trắng có khối lượng 2,65g. Công thức phân tử của muối sắt clorua là:

A. FeCl

B. FeCl3

C. Không xác định được.

D. FeCl2

5. Cho 1g bột sắt tiếp xúc với O2 một thời gian, thấy khối lượng bột đã vượt quá 1,41g. Nếu chỉ tạo thành một oxit sắt duy nhất thì đó là oxit:

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Không xác định được.

6. Khử 2,32 g một oxit sắt bằng H2 dư thành Fe, thu được 0,72g nước. Công thức phân tử của oxit sắt là:

A. Fe2O3

B. Fe3O4

C. Không xác định được.

D. FeO

7. Một hỗn hợp gồm Ag, Cu, Fe có thể dùng hóa chất nào sau đây để tinh chế Ag:

A. Dung dịch AgNO3.

B. Dung dịch Cu(NO3)2.

C. Dung dịch HCl.

D. Dung dịch H2SO4 đậm đặc.

8. Một hợp chất có 30% oxi về khối lượng, còn lại là sắt. Công thức của hợp chất là:

A. Fe3O4

B. FeO

C. Không xác định được.

D. Fe2O3

9. Khử 16g Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp rắng A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe. Cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B, lượng muối khan thu được là:

A. 32g

B. 50g

C. 40g

D. 48g

10. Hỗn hợp A gồm bột Fe và Fe2O3. A có thể tan hoàn toàn trong dung dịch nào?

A. NaOH

B. Fe2(SO4)3

C. HCl

D. AgNO3

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 19: Sắt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

B

B

B

A

D

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 19: Sắt. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm