Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 54: Polime

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Một loại polime có cấu tạo mạch như sau: -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-. Công thức một mắt xích của polime này là:

A. -CH2-

B. -CH2-CH2-CH2-

C. -CH2-CH2-CH2-CH2-

D. -CH2-CH2-

2. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ về số mol là 6 : 5. Polime đó là chất nào sau đây?

A. Protein

B. Polietilen

C. Poli (vinyl clorua)

D. Tinh bột

3. Trùng hợp 1 mol etilen ở điều kiện thích hợp thì thu được bao nhiêu gam polime?

A. Không xác định được

B. 14g

C. 56g

D. 28g

4. Trong các chất sau: xenlulozơ, chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli (vinyl clorua), chất nào là polime?

A. Chất béo, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

B. Xenlulozơ, chất béo, protein, poli(vinyl clorua).

C. Xenlulozơ, protein, cao su thiên nhiên, poli(vinyl clorua).

D. Tất cả các chất.

5. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2. Nếu bình 1 tăng 18g thì bình 2 tăng là:

A. 54g

B. 44g

C. 48g

D. 36g

6. Đốt cháy polietilen thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là:

A. Không xác định được

B. 2 : 1

C. 1 : 2

D. 1 : 1

7. Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:

-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-....

Công thức chung của cao su này là:

A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

B. (-CH2-CH=CH-)n

C. (-CH2-CH=)n

D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n

8. Polietilen được trùng hợp từ etilen. Hỏi 280g polietilen đã được trùng hợp từ bao nhiêu phân tử etilen?

A. 10.6,02.1023

B. 5.6,02.1023

C. 15.6,02.1023

D. Không xác định được

9. Có các chất sau: CH4 (1), CH3-CH3 (2), CH2=CH2 (3), CH3-CH=CH2 (4). Những chất có phản ứng trùng hợp là:

A. (3), (4)

B. (2), (3), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (1), (2), (3)

10. Polime X có phân tử khối M = 280000đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. X là:

A. (-CF2-CF2-)n

B. (-CH2-CH2-)n

C. Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

D. Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

C

B

D

D

A

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 54: Polime. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 111
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm