Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 44: Rượu Etylic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 44: Rượu Etylic

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 44: Rượu Etylic. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

A. CuO

B. Một ít Na

C. Tất cả đều được

D. CuSO4 khan

2. Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 80g C2H5OH là:

A. 35g

B. 40g

C. 25g

D. 45g

3. Một rượu no đơn chức A tác dụng với HBr cho hợp chất hữu cơ B có chứa C, H, Br trong đó Br chiếm 58,4% khối lượng. Công thức phân tử của rượu là:

A. C2H5OH

B. C4H9OH

C. C3H7OH

D. CH3OH

4. Đun nóng m1 gam rượu no đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ 170oC thu được m2 gam một chất Y. Tỉ khối của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của X là:

A. C2H5OH

B. C4H9OH

C. Kết quả khác

D. C3H7OH

5. Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó?

A. Nhóm -CH2-CH3

B. Nhóm -CH3

C. Cả phân tử

D. Nhóm -OH

6. Cho hỗn hợp gồm 1,6g rượu A và 2,3g rượu B là 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na 1,12 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của 2 rượu là:

A. Kết quả khác

B. C3H7OH, C4H9OH

C. C2H5OH, C3H7OH

D. CH3OH, C2H5OH

7. Rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O. Công thức cấu tạo của nó là:

A. CH3-O-CH3 (2)

B. CH2-CH2-OH2 (3)

C. Cả (1) và (2)

D. CH3-CH2-OH (1)

8. Trộn 100 cm3 rượu etylic tinh khiết với 100cm3 nước thu được hỗn hợp có thể tích là:

A. 200cm3

B. Nhỏ hơn 200cm3

C. Không xác định được

D. Lớn hơn 200cm3

9. Đun nóng a gam một hỗn hợp gồm 2 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 21,6g nước và 72g hỗn hợp 3 ete. Giá trị của a là:

A. 91,6g

B. 93,6g

C. 95,8g

D. 96,3g

10. Cho 33,6 lít khí C2H4 (đktc) tác dụng với nước có axit để tạo ra rượu etylic với hiệu suất 80%. Khối lượng rượu etylic thu được là:

A. 55,2g

B. 72 g

C. 56,2g

D. 33,6g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 44: Rượu Etylic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

D

D

D

D

B

B

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 44: Rượu Etylic. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 511
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm