Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 47: Chất béo

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 47: Chất béo

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 47: Chất béo. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho một loại chất béo có công thức chung là C3H5(OOCR)3 phản ứng vừa đủ với a gam dung dịch NaOH 50% tạo thành 18,4 g glixerol. Giá trị của a là:

A. 46g

B. 20g

C. 40g

D. 48g

2. X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là:

A. (HCOO)3C3H5

B. Không xác định được

C. (C2H5COO)3C3H5

D. (CH3COO)3C3H5

3. Có các phản ứng:

X + NaOH → muối + nước

Y + NaOH → muối + rượu

Z + NaOH → muối + bazơ

Q + NaOH → muối 1 + muối 2

Chất nào là este?

A. Chất Y

B. Chất Z

C. Chất X

D. Chất Q

4. Xét các phản ứng:

1. CH3COOH + CaCO3

2. CH3COOH + NaCl →

3. C17H35COONa + H2SO4

4. (C17H35COO)3C3H5 + NaOH →

Phản ứng nào không xảy ra được?

A. Phản ứng 3

B. Phản ứng 2

C. Phản ứng 1

D. Phản ứng 4

5. Cho x mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. x có giá trị là:

A. 0,3 mol

B. 0,6 mol

C. 0,5 mol

D. 0,4 mol

6. Phản ứng đặc trưng của este là:

A. Phản ứng cộng

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng cháy

D. Phản ứng thủy phân

7. Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

B. Chất béo đều là chất rắn không tan trong nước.

C. Chất béo là este của glixerol với axit vô cơ.

D. Dầu ăn và dầu bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

8. Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH. Số este tối đa có thể thu được là:

A. 12

B. 9

C. 18

D. 15

9. Xà phòng được điều chế bằng cách:

A. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

B. Thủy phân chất béo trong môi trường axit.

C. Cả 3 cách trên.

D. Phân hủy chất béo.

10. Thủy phân hoàn toàn chất béo A (có axit làm xúc tác) thu được 1,84g glixerol và 16,92g axit béo duy nhất. Chất béo đó là:

A. (C17H35COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. (C17H33COO)3C3H5

D. (C15H29COO)3C3H5

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 47: Chất béo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

B

C

D

A

C

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 47: Chất béo. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm