Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 18: Nhôm

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 18: Nhôm

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 18: Nhôm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Hòa tan hoàn toàn 4,5 g bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O và dung dịch Y. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch Y là:

A. Không xác định được vì không cho biết tỉ lệ mol giữa NO và N2O.

B. 35,6g

C. 36,5g

D. 35,5g

2. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Kết quả khác.

B. Al, Cu và Ag

C. Al, Fe và Cu

D. Fe, Cu và Ag

3. Cho 17g oxit M2O3 tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thu được 57g muối sunfat. Nguyên tử khối của M là:

A. 56 đvC

B. 55 đvC

C. 52 đvC

D. 27 đvC

4. Có các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3, CuCl2. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất sau đây để nhận biết?

A. dung dịch H2SO4

B. dung dịch AgNO3

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch NaOH

5. Cho một lượng nhôm tham gia phản ứng với dung dịch axit sunfuric loãng thu được 6,84 gam muối khan. Biết H = 90%, khối lượng Al đã dùng là:

A. 10,8 gam

B. 1,2 gam

C. Tất cả đều sai.

D. 1,08 gam

6. Khi thả một miếng nhôm vào ống nghiệm đựng nước ngay từ đầu ta không thấy có bọt khí H2 thoát ra. Nguyên nhân nào khiến Al không phản ứng với nước.

A. Al có màng oxit Al2O3 rắn chắc bảo vệ.

B. Al tác dụng với H2O tạo ra Al(OH)3 là chất không tan, ngăn không cho Al tiếp xúc với nước.

C. Al là kim loại yếu nên không phản ứng với nước.

D. Nguyên nhân khác.

7. Nhúng một lá Al vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38g. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là:

A. 0,64g

B. 0,27g

C. 0,54g

D. 0,81g

8. Hoà tan hết 4,05 g Al vào m gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít khí hiđro. Thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 1,68 lít

B. 10,08 lít

C. 3,36 lít

D. 5,04 lít

9. Có các chất bột: K2O, CaO, Al2O3, MgO. Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết?

A. dung dịch H2SO4.

B. dung dich NaOH.

C. nước.

D. dung dịch HCl.

10. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ba và 0,2 mol Al vào lượng nước có dư thì thể tích khí (đktc) thoát ra là:

A. 4,48 lít

B. 6,72 lít

C. 8,96 lít

D. 2,24 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 18: Nhôm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

D

D

B

A

C

D

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 18: Nhôm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm