Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở của đoạn mạch mắc song song?

A. Trong đoạn mạch mắc song song, tổng cường độ dòng điện của các mạch rẽ bằng cường độ dòng điện trong mạch chính.

B. Trong đoạn mạch mắc song song, điện trở tương đương của cả mạch luôn nhỏ hơn các điện trở thành phần.

C. Trong đoạn mạch mắc song song, hiệu điện thế của các mạch rẽ luôn bằng nhau.

D. Trong đoạn mạch mắc song song, tổng hiệu điện thế của các mạch rẽ bằng hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.

2. Ba điện trở có giá trị khác nhau. Hỏi có bao nhiêu giá trị điện trở tương đương?

A. Có 8 giá trị.

B. Có 3 giá trị.

C. Có 6 giá trị.

D. Có 2 giá trị.

3. Cho các sơ đồ mạch điện sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

Trong (các) sơ đồ nào hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp?

A. Các sơ đồ 1, 2 và 3.

B. Các sơ đồ 2 và 3.

C. Không có.

D. Sơ đồ 1.

4. Cho các sơ đồ mạch điện sau. Giả sử R1 > R2

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

Số chỉ của ampe kế nhỏ nhất ở mạch điện có sơ đồ nào?

A. Sơ đồ 1.

B. Sơ đồ 3.

C. Sơ đồ 4.

D. Sơ đồ 2.

5. Cho đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song song. Hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch là UAB = 24V. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 6A. Biết R1 = 12Ω, R2 = 8Ω giá trị RX

A. RX = 4Ω.

B. RX = 8Ω.

C. RX = 24Ω.

D. RX = 12Ω.

6. Hai điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, R1 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5A; còn R2 chịu được cường độ dòng điện tối đa là 2A; có thể mắc song song hai điện trở trên vào hai điểm có hiệu điện thế tối đa bằng bao nhiêu?

A. 40V.

B. 15V.

C. 10V.

D. 30V.

7. Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1 = 8Ω và R2 = 24Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R2 là 2A. Cường độ dòng điện ở mạch chính là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. I = 10A.

B. I = 6A.

C. I = 4A.

D. I = 8A.

8. Cho đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 25Ω, R2 = R3 = 50Ω mắc song song với nhau. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U = 37,5V. Dòng điện qua các điện trở R1, R2, R3 và qua mạch chính lần lượt là.

A. I1 = 1A; I2 = I3 = 0,75A; I = 2,5A.

B. I1 = 1,5A; I2 = I3 = 0,85A; I = 3,2A.

C. I1 = 1,5A; I2 = I3 = 0,5A; I = 2,5A.

D. I1 = 1,5A; I2 = I3 = 0,75A; I = 3A.

9. Cho các sơ đồ mạch điện sau. Giả sử R1 > R2

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

Số chỉ của vôn kế bằng nhau ở các mạch điện có sơ đồ nào?

A. Sơ đồ 2 và 4.

B. Không có (số chỉ của vôn kế khác nhau ở 4 sơ đồ).

C. Sơ đồ 1 và 3.

D. Sơ đồ 1, 2, 3 và 4.

10. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V, cho biết các dụng cụ đều hoạt động bình thường. Thông tin nào sau đây là đúng?

A. Tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu các dụng cụ bằng hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

B. Bóng đèn và quạt trần được mắc song song với nhau.

C. Các thông tin đều đúng.

D. Cường độ dòng điện qua bóng đèn và qua quạt trần có giá trị bằng nhau.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

D

D

C

B

D

D

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch song song. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 410
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm