Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

A. Giả phóng 4000km đất đai và 40 vạn dân

B. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu kéo dài chiến tranh của Pháp-Mĩ

C. Tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, hạ 62 máy bay thu nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại khác của Pháp và Mĩ

D. Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao

2. Việc tướng Na-va được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương là sự thỏa thuận của?

A. Pháp và Trung Quốc

B. Pháp và Anh

C. Pháp và Đức

D. Pháp và Mĩ

3. Âm mưu của Pháp-Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là gì?

A. Với địa thế hiểm trở, khó khăn, sẽ bất lợi cho sự tấn công của ta (3)

B. Chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta (1)

C. Cả (1), (2), (3) đều đúng

D. Điện Biên Phủ là một đầu mối giao thông quan trọng, địch sử dụng lực lượng không quân để đánh ta (2)

4. Đâu là kết quả của ta trong chiến dịch tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên năm 1954?

A. Giải phóng toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

B. Giải phóng toàn bộ khu vực Bắc Tây Nguyên.

C. Giải phóng toàn tỉnh Kon Tum.

D. Giải phóng toàn tỉnh Lâm Đồng.

5. Tướng Đờ Cát-tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu của địch ra đầu hàng vào thời gian nào?

A. 17 giờ 30 ngày 7/5/1954

B. 16 giờ 30 ngày 7/5/1954

C. 17 giờ ngày 7/5/1954

D. 16 giờ ngày 7/5/1954

6. Tướng Đờ Ca-xtơ-ri và bộ Ban tham mưu Pháp ra hàng hoàn toàn vào thời gian nào?

A. 19 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

B. 17 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

C. 15 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

D. 21 giờ 30 phút ngày 7 - 5 - 1954.

7. Theo quy định của Hiệp định Giơ-ne-vơ, Việt Nam sẽ thực hiện tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào thời gian nào?

A. Tháng 12 - 1956.

B. Tháng 5 - 1956.

C. Tháng 7 - 1956.

D. Tháng 8 - 1956.

8. Vào thời điểm cao nhất, lực lượng địch được bố trí ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ lên tới

A. 16200 quân.

B. 1620.000 quân

C. 162.000 quân

D. 1620 quân.

9. Sân bay Mường Thanh nằm trong phân khu nào của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ do Pháp, Mĩ tập trung xây dựng năm 1954?

A. Phân khu Bắc.

B. Giải phóng toàn bộ khu vực Bắc Tây Nguyên.

C. Giải phóng toàn tỉnh Lâm Đồng.

D. Giải phóng toàn bộ khu vực Tây Nguyên.

10. Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 ta buộc địch phân tán lực lượng thành 5 nơi tập trung quân, đó là:

A. Đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Tây Nguyên, Luông Phra-bang

B. Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Kon Tum, Luông Phra-bang

C. Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Thà Khẹt, Luông Phra-bang

D. Đồng bằng Bắc bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Phra-bang

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

C

C

A

B

C

A

A

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 30
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm