Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 8: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 8: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 8: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Sau khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã làm gì?

A. Quyết định thành lập Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc.

B. Ra quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy khởi nghĩa.

C. Ra chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

D. Quyết định thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

2. Phát xít Đức đã bị tiêu diệt hoàn toàn và buộc phải đầu hàng không điều kiện Đồng minh vào thời gian nào?

A. Ngày 8 tháng 6 năm 1945

B. Ngày 8 tháng 5 năm 1945

C. Ngày 8 tháng 4 năm 1945

D. Ngày 8 tháng 7 năm 1945

3. Đâu là khoảng thời gian diễn ra và thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

A. ngày 15 đến 29 tháng 8 năm 1945

B. ngày 14 đến 28 tháng 8 năm 1945

C. ngày 16 đến 30 tháng 8 năm 1945

D. ngày 13 đến 27 tháng 8 năm 1945

4. Căn cứ vào đâu để nói, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám - 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế?

A. Là thắng lợi quan trọng bậc nhất trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới trong thế kỉ XX đã tấn công thẳng vào thành trì vững chắc của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên toàn thế giới.

B. Là thắng lợi đầu tiên tấn công trực diện vào hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc và làm lung lay hoàn toàn hệ thống đó.

C. Là thắng lợi đầu tiên của một nước nhược tiểu trong thời đại mới có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trên thế giới.

D. Là thắng lợi quan trọng nhất của lực lượng đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai có tác dụng trực tiếp đưa đến sự đầu hàng hoàn toàn của phát xít Nhật.

5. Hội nghị toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương đã quyết định vấn đề nào sau đây?

A. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

C. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn

6. Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào trong cách mạng tháng Tám?

A. Khởi nghĩa ở Huế

B. Khởi nghĩa ở Hà Nội

C. Khởi nghĩa Bắc Giang

D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn

7. Kết quả lớn nhất của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì?

A. Đập tan hoàn toàn âm mưu xâm lược Đông Dương của Pháp.

B. Đánh đổ hoàn toàn ách thống trị của phát xít Nhật.

C. Chấm dứt hoàn toàn chế độ phong kiến ở Việt Nam.

D. Sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

8. Trong tiến trình của tổng khởi nghĩa tháng Tám, Sài Gòn giành được chính quyền vào thời gian nào?

A. 24 - 8 - 1945.

B. 25 - 8 - 1945.

C. 26 - 8 - 1945.

D. 23 - 8 - 1945.

9. Bài "Tiến quân ca" lần đầu tiên được vang lên vào thời điểm nào sau đây?

A. Quốc dân đại hội Tân Trào (8 - 1945)

B. Lễ thoái vị của Bảo Đại tại Huế. (30 - 8 - 1945)

C. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình. (9 - 1945)

D. Việt Minh tổ chức buổi mit tinh ngày 19 - 8 - 1945 ở Hà Nội.

10. Đâu là thứ tự đúng về thời gian diễn ra tổng khởi nghĩa tháng Tám tại các địa phương?

A. Huế, Hà Nội, Sài Gòn.

B. Sài Gòn, Hà Nội, Huế.

C. Huế, Sài Gòn, Hà Nội.

D. Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 8: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

B

C

A

B

D

D

D

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 8: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm