Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Điểm cực cận của mắt cận thì:

A. Xa hơn điểm cực cận của mắt lão.

B. Xa hơn điểm cực cận của mắt thường.

C. Bằng điểm cực viễn của mắt thường.

D. Gần hơn điểm cực cận của mắt thường.

2. Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 100 cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào?

A. Mắt cận, đeo kính hội tụ.

B. Mắt lão, đeo kính hội tụ.

C. Mắt lão, đeo kính phân kì.

D. Mắt cận, đeo kính phân kì.

3. Kính cận là thấu kính phân kì vì:

A. Cho ảnh thật, lớn hơn vật.

B. Cho ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. Cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

D. Cho ảnh thật, nhỏ hơn vật.

4. Điểm cực viễn của mắt lão thì:

A. Gần hơn điểm cực viễn của mắt thường.

B. Bằng điểm cực viễn của mắt thường.

C. Bằng điểm cực viễn của mắt cận.

D. Xa hơn điểm cực viễn của mắt thường.

5. Khi nhìn một vật ra xa dần thì mắt phải điều tiết như thế nào?

A. Thể thuỷ tinh của mắt phồng lên làm tiêu cự của nó tăng.

B. Thể thuỷ tinh của mắt xẹp xuống làm tiêu cự của nó tăng.

C. Thể thuỷ tinh của mắt phồng lên làm tiêu cự của nó giảm.

D. Thể thuỷ tinh của mắt xẹp xuống làm tiêu cự của nó giảm.

6. Mắt cận có điểm cực cận 10cm và điểm cực viễn cách mắt 50cm, thì người đó:

A. Có thể nhìn rõ một vật ở khoảng giữa 10cm và 50 cm.

B. chỉ có thể nhìn rõ một vật ở khoảng cách nhỏ hơn 10cm.

C. Có thể nhìn rõ một vật cách mắt lớn hơn 50cm.

D. Có thể nhìn rõ một vật cách mắt lớn hơn 10cm.

7. Những biểu hiện nào sau đây là của mắt bị cận?

A. Cả ba phương án đều đúng.

B. Ngồi trong lớp nhìn không rõ các vật ở ngoài sân trường.

C. Ngồi cuối lớp nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

D. Khi đọc sách phải đặt mắt gần sách hơn bình thường.

8. Điểm cực viễn của mắt cận thì:

A. Bằng điểm cực viễn của mắt thường.

B. Xa hơn điểm cực viễn của mắt lão.

C. Gần hơn điểm cực viễn của mắt thường.

D. Xa hơn điểm cực viễn của mắt thường.

9. Khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt cận nằm ở vị trí nào?

A. Sau màng lưới.

B. Trước màng lưới.

C. Tại màng lưới.

D. Ở trên thể thủy tinh.

10. Biết tiêu cự của kính cận thị bằng khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào dưới đây có thể làm kính cận thị?

A. Thấu kính phân kì có tiêu cự 5cm.

B. Thấu kính phân kì có tiêu cự 40cm.

C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm.

D. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

B

B

B

A

A

C

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 49: Mắt cận và mắt lão. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm