Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Hãy chọ câu phát biểu đúng.

A. Cả hai phát biểu (1) và (2) đúng.

B. Cả hai phát biểu (1) và (2) sai.

C. Biến trở được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch (2).

D. Biến trở là điện trở có giá trị có thể thay đổi được (1).

2. Khi dịch chuyển con trỏ hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?

A. Tiết diện dây dẫn của biến trở.

B. Chiều dài dây dẫn của biến trở.

C. Nhiệt độ của biến trở.

D. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở.

3. Điều nào sau đây đúng khi nói về biến trở?

A. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

B. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh hiệu điện thế trong mạch.

C. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh dòng điện trong mạch.

D. Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh nhiệt độ của điện trở trong mạch.

4. Quan sát hình.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Thông tin nào sau đây đúng?

A. Tất cả các hình đều biểu diễn kí hiệu của biến trở.

B. Chỉ có hình d là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

C. Chỉ có hình a và hình là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

D. Chỉ có hình b là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

E. Chỉ có hình a và hình là hình biểu diễn kí hiệu của biến trở.

5. Trên hình vẽ là một biến trở con chạy, khi mắc biến trở con chạy vào mạch điện ở hai chốt B và D. Điện trở của mạch điện sẽ thay đổi thế nào nếu đẩy con chạy C về phía chốt B?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

A. Không đổi.

B. Lúc giảm, lúc tăng.

C. Tăng.

D. Giảm.

6. Trên hình vẽ là một biến trở tay quay, khi mắc biến trở vào mạch điện ở hai chốt B và D, điện trở của mạch điện sẽ thay đổi như thế nào khi con chạy C tiến về chốt A?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

A. Không thay đổi.

B. Lúc tăng, lúc giảm.

C. Tăng.

D. Giảm.

7. Trên hình vẽ là một biến trở con chạy. Khi mắc biến trở con chạy vào mạch điện (ở hai chốt A và D), cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào nếu đẩy con chạy C về phía chốt A?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

A. Không thay đổi.

B. Giảm.

C. Tăng.

D. Lúc tăng, lúc giảm.

8. Trên hình vẽ là một biến trở tay quay. Khi mắc biến trở vào mạch điện ở hai chốt A và D, cường độ dòng điện trong mạch sẽ thay đổi thế nào khi con chạy C tiến về phía chốt B?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Lúc tăng, lúc giảm.

D. Không thay đổi.

9. Trên hình vẽ là sơ đồ mạch điện có biến trở, khi dịch chuyển con chạy về phái phải thì độ sáng của bóng đèn sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

A. Lúc đầu độ sáng của bóng đèn giảm sau đó tăng dần.

B. Độ sáng của bóng đèn tăng dần.

C. Độ sáng của bóng đèn giảm dần.

D. Độ sáng của bóng đèn không thay đổi.

10. Biến trở dây quấn được cấu tạo bởi các bộ phận nào kể sau:

A. Con chạy.

B. Các chốt nối.

C. Cả 3 phương án.

D. Cuộn dây dẫn.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

A

D

C

C

B

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 9: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm