Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 15: Máy biến thế

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 15: Máy biến thế

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 15: Máy biến thế được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện? Các máy biến thế này có tác dụng gì? Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

A. Cả hai máy biến thế đều dùng để tăng hiệu điện thế.

B. Máy biến thế ở đầu đường dây dùng để tăng hiệu điện thế, máy biến thế ở cuối đường dây dùng để giảm hiệu điện thế.

C. Cả hai máy biến thế đều dùng để giảm hiệu điện thế.

D. Máy biến thế ở đầu đường dây dùng để giảm hiệu điện thế, máy biến thế ở cuối đường dây dùng để giảm hiệu điện thế.

2. Máy biến thế, máy phát điện đều dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ, nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào?

A. Máy biến thế biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

B. Máy biến thế biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

C. Cả 3 đáp án sai.

D. Máy biến thế biến đổi hiệu điện thế xoay chiều, còn máy phát điện phát sinh ra dòng điện.

3. Khi có dòng điện một chiều, không đổi chạy trong cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế thì trong cuộn thứ cấp đã nối thành mạch kín

A. Không có dòng điện nào cả.

B. Có dòng điện một chiều biến đổi.

C. Có dòng điện xoay chiều.

D. Có dòng điện một chiều không đổi.

4. Trong máy biến thế, các bộ phận có tên như sau:

A. Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn cung cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

B. Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn sơ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn thứ cấp.

C. Cuộn dây cho dòng điện vào là cuộn thứ cấp, cuộn dây lấy dòng điện ra là cuộn sơ cấp.

D. Cả 3 đáp án sai.

5. Phát biểu nào sau đây về máy biến thế là không đúng?

A. Số vòng cuộn thứ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

B. Số vòng cuộn sơ cấp nhiều gấp n lần số vòng cuộn thứ cấp là máy hạ thế.

C. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy hạ thế.

D. Số vòng cuộn thứ cấp ít hơn số vòng cuộn sơ cấp là máy tăng thế.

6. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 10V, cuộn dây sơ cấp có 4400 vòng. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. 200 vòng.

B. 96800 vòng.

C. 20 vòng.

D. Một kết quả khác.

7. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai đầu cực của máy là 2000V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 40 000V. Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? Cuộn nào mắc vào hai đầu đường dây tải điện? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. n2/n1 = 20, cuộn có n2vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

B. n2/n1 = 40, cuộn có n1vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

C.n2/n1 = 1/20, cuộn có n2vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

D. n2/n1 = 1/40, cuộn có n1vòng mắc vào hai đầu đường dây tải điện.

8. Gọi n1, U1 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp; n2, U2 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. U1n1= U2n2.

B. U1/U2= n1/n2.

C. U1+ U2= n1 + n2.

D. U1- U2= n1 - n2.

9. Vì sao không thể dùng dòng điện một chiều, không đổi để chạy máy biến thế? Câu trả lời nào sau đây là đúng?

A. Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế không biến thiên.

B. Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể tăng.

C. Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì từ trường trong lõi của máy biến thế chỉ có thể giảm.

D. Vì khi dùng dòng điện một chiều, không đổi thì không tạo ra từ trường trong lõi của máy biến thế.

10. Thiết bị có vai trò quan trọng "nhất" trong quá trình truyền tải điện năng đi xa là:

A. Máy biến thế.

B. Tất cả đều quan trọng như nhau.

C. Cột điện.

D. Dây dẫn to.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 15: Máy biến thế

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

A

B

D

A

A

B

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 15: Máy biến thế. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
2 658
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm