Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua. Hãy cho biết lực từ vẽ ở hình nào đúng

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

A. Hình a.

B. Hình c.

C. Cả 3 hình a, b, c.

D. Hình b.

2. Dòng điện chạy trong dây dẫn CD được đặt trong từ trường của nam châm (Hình vẽ). Hãy chọn cách biểu diễn lực điện từ và chiều dòng điện của chúng.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

A. Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

B. Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

C. Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

D. Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

3. Hãy chọn câu phát biểu không đúng.

A. Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

B. Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt bất cứ ở vị trí nào trong từ trường cũng chịu tác dụng của lực điện từ.

C. Tác dụng của dòng điện chứng tỏ rằng chẳng những xung quanh nam châm có từ trường mà xung quanh dòng điện cũng có từ trường.

D. Ống dây dẫn có dòng điện chạy qua có tác dụng như một thanh nam châm.

4. Dòng điện chạy qua dây dẫn AB đặt trong từ trường của nam châm có chiều như hình vẽ sau. Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có hướng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

A. Đi xuống cực S.

B. Đi sang trái.

C. Đi sang phải.

D. Đi lên cực N.

5. Khi dòng điện chạy qua khung dây dẫn ABCD nằm ngang, song song với đường sức từ của nam châm. Hãy cho biết lực điện từ F tác dụng lên AB theo chiều nào?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

A. Phương nằm ngang, chiều sang phải.

B. Phương thẳng đứng, chiều đi xuống.

C. Phương thẳng đứng, chiều đi lên.

D. Phương nằm ngang, chiều sang trái.

6. Chiều của lực điện từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường có đặc điểm nào dưới đây?

A. Không phụ thuộc vào cả chiều dòng điện và chiều đường sức từ.

B. Phụ thuộc vào chiều dòng điện và không phụ thuộc vào chiều đường sức từ.

C. Phụ thuộc cả vào chiều dòng điện và chiều đường sức từ.

D. Phụ thuộc vào chiều đường sức từ và không phụ thuộc vào chiều dòng điện.

7. Trong những trường hợp nào sau đây. Đoạn dây dẫn AB đặt trong từ trường chịu tác dụng của của lực điện từ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

A. Hình c.

B. Hình a.

C. Hình d.

D. Hình b.

8. Trong các trường hợp nào kể sau, lực điện từ tác dụng vào dây dẫn có dòng điện sẽ không đổi chiều?

A. Đổi chiều từ trường.

B. Đổi chiều dòng điện trong dây dẫn.

C. Không có trường hợp nào.

D. Đổi chiều đồng thời cả dòng điện và từ trường.

9. Theo quy tắc bàn tay trái thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều nào dưới đây?

A. Chiều dòng điện chạy qua dây dẫn.

B. Chiều cực Nam đến cực Bắc của nam châm.

C. Chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua.

D. Chiều từ cực Bắc đến cực Nam của nam châm.

10. Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường. Đoạn dây không chịu tác dụng của lực điện từ. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Đoạn dây không có dòng điện chạy qua (1).

B. Cả (1) và (2).

C. Đoạn dây có dòng điện chạy qua và song song với đường sức từ (2).

D. Không thể có tình huống này (3).

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

B

C

B

C

D

D

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Lực điện từ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm