Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Một dây dẫn dài 240 m được dùng để quấn thành cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30 V vào hai đầu cuộn dây thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Hỏi mỗi đoạn dây dai 1 m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

A. 30 Ω

B. 1 Ω

C. 0,5Ω

D. 0,25Ω

2. Có một dây dẫn tiết diện đều, làm bằng một vật liệu nhất định. Người ta cắt dây làm hai phần rồi bố trí thành một đoạn mạch gồm hai nhánh song song như hình vẽ (nhánh (2) là nửa đường trong trong khi nhánh (1) là đường kính). Đặt đoạn mạch vào một hiệu điện thế không đổi. Tính tỉ số các cường độ dòng điện chạy qua hai nhánh.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

A. ≈ 0,44.

B. ≈ 0,64.

C. ≈ 0,84.

D. = 1.

3. Hai dây dẫn làm bằng đồng, cùng tiết diện. Dây thứ nhất có điện trở bằng 0,2 Ω và có chiều dài bằng 1,5m. Biết dây thứ hai dài 4,5m tính điện trở của dây thứ hai.

A. 0,8 Ω.

B. 0,6 Ω.

C. 1 Ω.

D. 0,4 Ω.

4. Một dây dẫn có điện trở là 5Ω được cắt thành ba đoạn theo tỉ lệ 2 : 3 : 5. Điện trở mỗi dây sau khi cắt lần lượt là:

A. 1,0Ω ; 1,25Ω ; 2,75Ω.

B. 0,75Ω ; 1Ω ; 3,25Ω.

C. 1Ω ; 1,5Ω ; 2,5Ω.

D. 0,75Ω ; 1,25Ω ; 3Ω.

5. Một dây dẫn có điện trở R = 144Ω. Phải cắt là bao nhiêu đoạn bằng nhau để khi mắc các đoạn đó song song với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là 4Ω.

A. n = 10 (đoạn).

B. n = 6 (đoạn).

C. n = 4 (đoạn).

D. n = 8 (đoạn).

6. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện, một dây dài 8m, có điện trở R1 và dây kia dài 32 m có điện trở R2. Phát biểu nào chính xác?

A. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = 2

B. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = \frac{1}{2}

C. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = \frac{1}{4}

D. \,\frac{{R_1 }}{{R_2 }} = 4

7. Một dây dẫn bằng đồng dài l1= 20m có điện trở R1, một dây dẫn khác cũng làm bằng đồng có cùng tiết diện với dây thứ nhất có chiều dài l2 và điện trở R2. Biết rằng khi cho dòng điện có cường độ I qua hai dây thì hiệu điện thế ở hai đầu dây thứ 2 gấp 5 lần hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất. Chiều dài của đoạn dây thứ 2:

A. l2 = 100m.

B. l2 = 20m.

C. l2 = 4m.

D. l2 = 5m.

8. Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Khi con chạy B tại M thì số chỉ của ampe kế (A) sẽ:

A. 0.

B. Không thể kết luận được vì thiếu yếu tố.

C. Một đáp án khác 0 và ∞.

D. → ∞ (rất lớn).

9. Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Khi rời con chạy B sang phải thì số chỉ của ampe kế (A) sẽ:

A. Không kết luận được vì thiếu yếu tố.

B. Giảm.

C. Tăng.

D. Không đổi.

10. Xét sơ đồ như hình vẽ. Trong đó MC là dây dẫn tiết diện đều, là bằng vật liệu nhất định.

B: điểm tiếp xúc di chuyển được (con chạy). Dây nối có điện trở nhỏ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Khi dời con chạy B sang phải thì số chỉ vôn kế (V) sẽ:

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không thể kết luận được vì thiếu yếu tố.

D. Không đổi.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

B

C

B

C

A

B

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 6: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 482
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm