Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Hãy so sánh đường kính tiết diện của dây đồng (1) và dây nhôm (2) có cùng chiều dài, biết điện trở của dây đồng là 2Ω, điện trở của dây nhôm là 4Ω.

A. d1 = 3d2.

B. d1 = 2,1d2.

C. d1 = 1,1d2.

D. d1 = 2d2.

2. Nếu cắt đôi một dây dẫn và chập hai dây lại theo chiều dài để thành một dây mới thì điện trở thay đổi thế nào so với lực chưa cắt?

A. Giảm 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Giảm 4 lần.

D. Tăng 2 lần.

3. Tính điện trở suất của một dây dẫn bằng hợp kim có điện trở 0,4Ω, biết dây dẫn dài 12m, đường kính tiết diện là 1mm.

A. 2,6.10-8Ωm.

B. 2,5.10-8Ωm.

C. 3.10-8Ωm.

D. 1,6.10-8Ωm.

4. Tính điện trở của một dây nhôm dài 30km, tiết diện 3cm2.

A. 2,5Ω.

B. 2,8Ω.

C. 2,6Ω.

D. 2,7Ω.

5. Một dây dẫn bằng đồng dài l1 = 3,5m có điện trở R1 và một dây dẫn bằng nhôm dài l2 = 7m có điện trở R2. Câu trả lời nào dưới đây là đúng khi so sánh R1 và R2?

A. R1 = R2.

B. R1 > 2R2.

C. R1 < 2R2.

D. Không đủ điều kiện để so sánh R1 và R2.

6. Hai dây điện trở bằng nhôm, dây thứ nhất dài gấp đôi (l1 = 2l2) và có đường kính tiêt diện cũng gấp đôi dây thứ hai (d1 = 2d2). Hãy so sánh điện trở của hai dây.

A. R1 = 3R2.

B. R1 = 2R2.

C. R1 = R2/2.

D. R1 = R2.

7. Cho các đồ thị sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật

Dây dẫn làm bằng vật liệu nhất định, có chiều dài đều nhất định nhưng tiết diện khác nhau. Sự phụ thuộc của tiết diện S theo điện trở R có dạng đồ thị nào? (y = S; x = R)

A. Đồ thị c.

B. Đồ thị a.

C. Đồ thị b.

D. Không có đồ thị nào.

8. Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn thì cần so sánh điện trở của các dây dẫn có

A. Chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.

B. Chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.

C. Chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các loại vật liệu khác nhau.

D. Chiều dài khác nhau, tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu.

9. Trong các cách sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điện trở suất của một số chất, cách sắp xếp nào là đúng?

A. Vonfram - Nhôm - Đồng - Bạc.

B. Vonfram - Nhôm - Bạc - Đồng.

C. Vonfram - Bạc - Nhôm - Đồng.

D. Vonfram - Bạc - Đồng - Nhôm.

10. Hai dây đồng chất có cùng khối lượng, nhưng dây nọ dài gấp 10 lần dây kia (l1 = 10l2). So sánh điện trở của hai dây.

A. R1 = 200R2.

B. R1 = 100R2.

C. R1 = 20R2.

D. R1 = 10R2.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

A

B

D

C

C

C

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 2.002
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm