Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Trước một thấu kính hội tụ, ta đặt vật sáng AB (AB nằm trong tiêu cự), hãy cho biết tính chất và độ lớn của ảnh đối với vật.

A. Ảnh thật, bằng với vật.

B. Ảnh ảo, bằng với vật.

C. Ảnh ảo, lớn với vật.

D. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.

2. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 8 cm. Thấu kính cho ảnh ảo khi.

A. Vật đặt cách thấu kính 16 cm.

B. Vật đặt cách thấu kính 12 cm.

C. Vật đặt cách thấu kính 4 cm.

D. Vật đặt cách thấu kính 24 cm.

3. Quan sát hình vẽ, tia ló nào vẽ sai?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

A. Tia 1.

B. Tia 3.

C. Cả tia 1, 2, 3 đều sai.

D. Tia 2.

4. Cho biết S' là ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ, mà yy' là trục chính của thấu kính. Hỏi thấu kính phải đặt ở vị trí nào để cho ảnh trên?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

A. Đặt vuông góc với yy' và đi qua điểm giữa SS'.

B. Vuông góc với yy' tại giao điểm của SS' với yy'.

C. Vuông góc với yy' và đi qua S'.

D. Vuông góc với yy' và đi qua S.

5. Tính chất nào sau đây là tính chất của thấu kính hội tụ?

A. Chùm tia ló lệch gần trục chính.

B. Chùm tia ló là chùm tia song song.

C. Chùm tia ló lệch xa trục chính.

D. Chùm tia tới phản xạ ngay tại thấu kính.

6. Cho biết S' là ảnh của điểm sang S qua thấu kính hội tụ, mà xx' là trục chính của thấu kính. Hỏi thấu kính phải đặt ở vị trí nào để cho ảnh trên?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

A. Đặt vuông góc với xx' và đi qua S.

B. Đặt vuông góc với xx' và đi qua S'.

C. Đặt vuông góc với xx' ở khoảng giữa SS'.

D. Đặt vuông góc với xx' tại giao điểm của SS' với xx'.

7. Ảnh của vật sáng đặt ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ là ảnh nào dưới đây?

A. Ảnh ảo, ngược chiều vật.

B. Ảnh thật, cùng chiều vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều vật.

D. Ảnh ảo, cùng chiều vật.

8. Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ và cách thấu kính 15 cm. Ảnh sẽ ngược chiều vật khi tiêu cự của thấu kính là

A. 40 cm.

B. 30 cm.

C. 20 cm.

D. 10 cm.

9. Đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=16cm. Có thể thu được ảnh nhỏ hơn vật tạo bởi thấu kính này khi đặt vật cách thấu kính bao nhiêu?

A. 8 cm.

B. 16 cm.

C. 32 cm.

D. 48 cm.

10. Dụng cụ quang học được cấu tạo bởi: hai mặt lồi hoặc một mặt lõm và một mặt lồi hoặc một mặt lồi và một măt phẳng gọi là dụng cụ quang học nào dưới đây?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ

A. Gương cầu lõm.

B. Thấu kính hội tụ.

C. Gương phẳng.

D. Gương cầu lồi.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

D

B

A

D

C

D

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 42: Thấu kính hội tụ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 738
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm