Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Điều nào sau đây là sai khi nói về công suất của dòng điện?

A. Công suất đo bằng công thực hiện được trong 1s.

B. Công suất của dòng điện trong một đoạn mạch bằng thương số của hiệu điện thế đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch.

C. Công suất của dòng điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế của đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch.

D. Các phát biểu còn lại đều sai.

2. Điều nào sau đây là sai khi nói về đơn vị của công suất?

A. 1 Oắt là công suất của một dòng điện sản ra công 1 Jun trong mỗi giây.

B. Đơn vị của công suất là Oắt. Kí hiệu là W.

C. 1 Oắt là công suất của một dòng điện sản ra công 1 Jun khi nó chạy giữa hai điểm có hiệu điện thế 1 Vôn.

D. Các thông tin còn lại đều đúng.

3. Một bàn là điện có ghi: 220V - 800W được mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110V. Hỏi cường độ dòng điện qua nó là bao nhiêu?

A. ≈ 0,5A.

B. ≈ 1,2A.

C. ≈ 1,5A.

D. ≈ 1,8A.

4. Trong các công thức dưới đây, công thức nào đúng với công thức tính công suất của dòng điện?

A. P = A.t.

B. P = U.t.

C. P = A/t.

D. P = U/I.

5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện năng?

A. Điện năng có thể chuyển hóa thành năng lượng các bức xạ.

B. Điện năng có thể chuyển hóa thành nhiệt năng.

C. Dòng điện có mang năng lượng, năng lượng đó gọi là điện năng.

D. Các phát biểu còn lại đều đúng.

6. Có 3 bóng đèn Đ1; Đ2; Đ3 có các hiệu điện thế định mức là U1 = U2 = U3 = U. Với các giá trị thích hợp của hiệu điện thế U' người ta có các cách mắc như sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

Nếu U = 2U' thì cách mắc đèn thích hợp là:

A. Một sơ đồ khác.

B. Sơ đồ c.

C. Sơ đồ a.

D. Sơ đồ b.

7. Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. P = 4,8 J.

B. P = 4,8 W.

C. P = 4,8 KJ.

D. P = 4,8 KW.

8. Trên một bóng đèn có ghi 220 V - 75 W. Thông tin nào sau đây đúng?

A. Các phát biểu còn lại đều chính xác.

B. Hiệu điện thế định mức của bóng đèn là 220 V.

C. Công suất định mức của bóng đèn là 75 W.

D. Khi bóng đèn sử dụng ở hiệu điện thế 220 Vôn thì cứ trong mỗi giây, dòng điện sản ra một công bằng 75 Jun.

9. Cho các sơ đồ mạch điện sau

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

Gọi P1; P2 lần lượt là công suất tiêu thụ mạch ngoài của hai mạch trên tỉ số P2/P1 = 4 thì điện trở R2 bằng bao nhiêu khi R1 = 100Ω.

A. 200Ω.

B. 100Ω.

C. 400Ω.

D. 300Ω.

10. Mạch ngoài một nguồn điện có hiệu điện thế U, gồm hai điện trở R1 và R2 được mắc theo sơ đồ như hình vẽ, hởi công suất tỏa nhiệt của mạch điện ngoài được tính theo công thức nào sau đây?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

A. P = U2(R1 + R2)/(R1R2).

B. P = U2/R2.

C. P = U2/(R1 + R2).

D. P = U2/R1.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

D

C

D

B

B

A

B

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 11: Công suất điện. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm