Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

VnDoc xin giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Một vật AB = 5 cm đặt cách thấu kính phân kì 50 cm, cho một ảnh A'B' cách thấu kính 20 cm. Hỏi ảnh AB có độ lớn là bao nhiêu?

A. 3 cm.

B. 4 cm.

C. 2 cm.

D. 5 cm.

2. Chiếu một tia sáng tới SI đi từ môi trường (a) sang môi trường (b) và cho tia khúc xạ IR. Phát biểu nào sau đây đúng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. Môi trường (a) là không khí, còn môi trường (b) là của chất rắn hoặc lỏng.

B. B. Môi trường (a) là môi trường của chất rắn hoặc lỏng, còn môi trường (b) là môi trường của không khí.

C. Môi trường (a) là môi trường trong suốt, còn môi trường (b) thì không.

D. Khi góc SIN tăng tới 900 thì tia khúc xạ IR trùng với tai mặt phân cách xy.

3. Quan sát chiếc đũa khi nhúng vào nước. Hãy chọn câu phát biểu đúng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. Ta thấy chiếc đũa dường như dài hơn do hiện tượng ánh sáng bị tán xạ.

B. Ta thấy chiếc đũa sáng hơn do phản xạ ánh sáng.

C. Phần đũa ngập trong nước nhỏ hơn phần đũa trên mặt nước do ánh sáng bị nước hấp thụ.

D. Ta thấy chiếc đũa bị gẫy khúc tại mặt phân cách hai môi trường do hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

4. Trường hợp nào tia tới và tia khúc xạ trùng nhau?

A. Góc tới bằng góc khúc xạ và khác 0.

B. Góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

C. Góc tới bằng 0.

D. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

5. Chiếu tia tới SI từ không khí tới mặt phân cách với thuỷ tinh. Trong các tia đã cho ở hình 2, tia nào là tia khúc xạ?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. Tia 1.

B. Tia 3.

C. Tia 2.

D. Tia 4.

6. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng:

A. Tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.(1)

B. Tia sáng truyền từ môi trường này sang môi trường khác.

C. Cả ba phương án đều sai.

D. Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.

7. Chiếu một tia sáng SI đi từ môi trường không khí đến môi trường nước. Hình vẽ nào sau đây không đúng?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. Hình b.

B. Hình c.

C. Hình d.

D. Hình a.

8. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.

B. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.

C. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ không nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.

D. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới bằng góc khúc xạ.

E. Khi ánh sáng đi từ nước vào không khí thì tia tới và tia khúc xạ nằm cùng trong mặt phẳng tới. Góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.

9. Từ hình vẽ hãy cho biết phát biểu nào sau đây là không chính xác.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

A. SI là tia khúc xạ, IK là tia tới, IN là pháp tuyến.

B. SI là tia tới, IK là tia khúc xạ, IN là pháp tuyến.

C. Góc KIN' là góc khúc xạ.

D. Góc SIN là góc tới.

10. Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?

A. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.

B. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.

D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

C

B

A

B

E

A

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm