Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Đề thi gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học mới trên lớp

1. Cho vòng dây dẫn kín, thanh nam châm như hình 5. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong những trường hợp nào dưới đây?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

B. Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

C. Vòng dây và nam châm đặt gần nhau và đứng yên.

D. Vòng dây dịch qua phải, nam châm dịch qua trái.

2. Biết trong trường hợp vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua trái thì chiều dòng điện cảm ứng chạy qua vòng dây như hình 6. Hỏi trường hợp nào sau đây cũng có dòng cảm ứng qua vòng dây với chiều như vậy?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

B. Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

C. Vòng dây dịch qua phải, nam châm đứng yên.

D. Vòng dây dịch qua trái, nam châm dịch qua phải.

3. Hình vẽ dưới đây biểu diễn đường sức từ của một thanh nam châm. Thanh nam châm đứng yên vuông góc với vòng dây dẫn V di chuyển. Tại những vị trí nào đường sức từ xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. Tại 1, 2, 3 như nhau.

B. Tại điểm 1.

C. Tại điểm 3.

D. Tại điểm 2.

4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Khi mạch điện kín không chuyển động trong từ trường nhưng từ trường xuyên qua mạch điện đó là từ trường biến đổi theo thời gian.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động tương đối giữa ống dây và nam châm.

C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động đồng thời của ống dây và nam châm nhưng vị trí tương đối giữa chúng không thay đổi.

D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi ta đưa thanh nam châm vào trong lòng ống dây.

5. Ba vòng dây dẫn V giống nhau, đặt trước 3 nam châm giống hệt nhau. Trong những trường hợp nào đường sức từ của nam châm xuyên qua vòng dây dẫn nhiều nhất?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. Trường hợp a.

B. Trường hợp b.

C. Trường hợp c.

D. Cả a, b, c đều như nhau.

6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín được giữ cố định trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

B. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín được đặt gần một nam châm mạnh.

C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín chuyển động trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín có cường độ dòng điện rất lớn.

7. Một ống dây dẫn đứng yên có dòng điện chạy qua, đường sức từ của ống dây xuyên qua một vòng dây dẫn V tại ba vị trí 1, 2, 3 như hình vẽ. Tại vị trí nào đường sức từ của ống dây xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. Tại vị trí 2.

B. Tại vị trí 1.

C. Tại ba vị trí đều như nhau.

D. Tại vị trí 3.

8. Trong trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

C. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín rất mạnh.

D. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

9. Ba vòng dây V đước đặt trước ba ống dây dẫn AB giống hệt nhau về hình dạng, kích thước và số vòng. Xác định mối quan hệ của cường độ dòng điện qua ba ống dây.

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

A. I1 = I2 = I3.

B. I1 < I2 < I3.

C. I2 > I1 > I3.

D. I1 > I2 > I3.

10. Kết luận nào sau đây đúng?

Đường sức từ xuyên qua vòng dây dẫn V biến thiên khi:

A. Vòng dây chuyển động không song song với đường sức từ.

B. Có sự chuyển động tương đối giữa ống dây có dòng điện và vòng dây.

C. Có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và vòng dây.

D. Cả 3 đáp án đúng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C

B

C

A

C

B

B

D

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 10: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm