Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Vật lý lớp 9, giúp các bạn học sinh hệ thống lại bài học Vật lý lớp 9 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220V - 800W. Bàn là được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Công của dòng điện thực hiện trong thời gian 30 phút là giá trị nào trong các giá trị sau:

A. A = 1 440kJ.

B. A = 1 404kJ.

C. A = 1 044kJ.

D. Một giá trị khác.

2. Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 100 W. Nhận xét nào sau đây là đúng khi mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220 V?

A. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 1 nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 2.

B. Cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn 2.

C. Hai bóng đèn sáng như nhau.

D. Cả hai bóng đèn đều sáng bình thường.

3. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Cả câu (2) và (3) đúng.

B. Công suất là công sinh ra trong một giây (3).

C. Công suất là công (1).

D. Công suất là công sinh ra trong một đơn vị thời gian (2).

4. Một điện trở R1 tiêu thụ công suất P khi mắc vào giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi. Nếu mắc thêm một điện trở R2 nối tiếp với R1 vào giữa hai điểm A và B thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ ra sao?

A. Giảm.

B. Tăng.

C. Có thể tăng, giảm hoặc như cũ tùy theo giá trị của R1 và R2.

D. Như cũ.

5. Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua đèn là 0,5A. Hãy tính điện trở của bóng đèn và công suất tiêu thụ của dòng điện.

A. 105W; 400Ω.

B. 110W; 440Ω.

C. 100W; 440Ω.

D. 210W; 400Ω.

6. Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ, công suất tiêu thụ ở điện trở 5Ω là 10W. Vậy công suất tiêu thụ ở điện trở 4Ω là:

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

A. 1W.

B. 2W.

C. 4W.

D. 3W.

7. Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 60 W. Tổng công suất điện của hai bóng đèn bằng 100 W trong trường hợp nào dưới đây?

A. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 110 V.

B. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220 V.

C. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 220 V.

D. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 110 V.

8. Có bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được ghép với nhau và nối với hai cực của một nguồn điện theo sơ đồ hình vẽ. Cho biết R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, R3 = 200Ω, R4 = 400Ω. Hỏi điện trở nào có công suất tỏa nhiệt lớn nhất?

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

A. R3.

B. R4.

C. R2.

D. R1.

9. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn nhỏ hơn công suất định mức của đèn.

B. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn lớn hơn công suất định mức của đèn.

C. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức của đèn.

D. Cả 3 phương án là không đúng.

10. Điện trở 10Ω và 20Ω mắc song song vào giữa hai điểm A, B của mạch điện. Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10Ω là P thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20Ω là:

A. P/4.

B. 2P.

C. P/2.

D. P.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

A

A

B

B

B

C

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm