Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925. Đây đề kiểm tra cho các bạn học sinh tự luyện ở nhà, đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn so sánh, cũng như học tốt môn Lịch sử lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Chủ trương "Vô sản hóa" của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm mục đích gì?

A. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin

B. Hội viên sống gần gũi với quần chúng

C. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên

D. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở

2. Từ năm 1920 đến đầu 1923, Nguyễn Ái Quốc đã sống và hoạt động tại đâu?

A. Liên Xô.

B. Trung Quốc.

C. Anh.

D. Pháp.

3. Tổ chức hạt nhân nòng cốt của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập là

A. Tâm tâm xã.

B. Quan hải tùng thư.

C. Việt Nam Quang phục hội.

D. Cộng sản đoàn.

4. Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: "Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười"?

A. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924)

B. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo "Người cùng khổ"

C. Khi Người đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

D. Khi Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari

5. Tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

A. Báo "Người cùng khổ".

B. Báo "Thanh Niên".

C. Báo "Đời sống công nhân".

D. Báo "Nhân đạo".

6. Thành quả lớn nhất của quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong khoảng thời gian từ 1919 - 1925 là gì?

A. Đào tạo được vô số những cán bộ nguồn cho cách mạng Việt Nam sau này.

B. Chứng minh được khả năng cách mạng của giai cấp nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

C. Tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản.

D. Tạo lập được mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam và cách mạng vô sản ở các thuộc địa.

7. Sự kiện nào sau đây đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919)

B. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)

C. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

8. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào thời gian nào?

A. Năm 1925

B. Năm 1926

C. Năm 1924

D. Năm 1927

9. Lần đầu tiên, cái tên Nguyễn Ái Quốc được Nguyễn Tất Thành sử dụng là

A. trong báo cáo thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

B. trong bản Yêu sách của nhân dân An Nam gửi tới Hội nghị Véc-xai.

C. trong bản báo cáo khi tham dự Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V.

D. khi đảm nhận vai trò chủ nhiệm, kiêm chủ bút của tờ "Người cùng khổ".

10. Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho những tờ báo nào?

A. Thanh niên; Nhân dân; Người cùng khổ.

B. Tia lửa; Người cùng khổ; Thanh niên.

C. Tạp chí thư tín quốc tế; Tia lửa; Nhân dân.

D. Người cùng khổ; Nhân dân; Đời sống công nhân.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

C

B

C

D

B

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 Xem thêm