Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Từ 176 g FeS điều chế được bao nhiêu gam H2SO4? (giả sử các phản ứng đều có hiệu suất 100%)

A. 196g

B. 64g

C. 128g

D. 192g

2. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

A. Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng tác dụng được với hầu hết các kim loại tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

B. Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối sunfat và không giải phóng khí hiđro.

C. Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng chỉ có tính chất hóa học chung của một axit.

D. Dung dịch axit sunfuric đặc, nóng có tính chất giống axit sunfuric đặc, nguội.

3. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol Ag2O và 0,2 mol Cu tác dụng hết với HNO3 loãng, dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B có khối lượng là:

A. 34,4g

B. 37,6g

C. 26,8g

D. 13,4g

4. Cho 26 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dich HNO3 thu được 8,96 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc). Số mol HNO3 có trong dung dịch là:

A. 0,6 mol

B. 1,2 mol

C. 0,4 mol

D. 0,8 mol

5. Để pha loãng H2SO4, người ta rót

A. nước từ từ vào H2SO4 đặc và khuấy đều.

B. H2SO4 đặc từ từ vào nước và khuấy đều.

C. H2SO4 đặc từ từ vào H2SO4 loãng và khuấy đều

D. nhanh H2O vào H2SO4.

6. Một bình cầu dung tích 2,24 lít chứa đầy khí HCl (ở đktc). Thêm đầy nước cất vào bình thu được dung dịch X. Khí HCl tan rất nhiều trong nước nên thể tích nước thêm vào bình được coi là 2,24 lít. Nồng độ phần trăm của HCl là:

A. 0,162 %

B. 1,63 %

C. Không xác định được.

D. 0,316%

7. Axit sunfuric được sản xuất theo qui trình sau:

S + X → Y

Y + X → Z

Z + H2O → H2SO4

X, Y, Z lần lượt là:

A. O2, SO2, SO3

B. SO2, SO3, O2

C. H2, O2, SO2

D. SO3, H2, O2

8. Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl cần 1,125 g CaS. Để tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl đó thì khối lượng FeO cần lấy là:

A. 2,125 g

B. 4,512 g

C. 3,125 g

D. 1,125 g

9. Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh nếu sản xuất được 92 tấn axit sunfuric thì hiệu suất của quá trình sản xuất là:

A. Kết quả khác.

B. 94%

C. 93,88%

D. 93,2%

10. Cho những chất CuO, Ag, Zn, Al2O3, Cu, FeO, Na2O, MgO. Dãy chất nào sua đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (hoặc dung dịch HCl)?

A. CuO, Cu, Al2O3, FeO, Na2O, MgO

B. CuO, Al2O3, FeO, Na2O, MgO

C. CuO, Ag, Cu, FeO, Na2O

D. CuO, Ag, Al2O3, Na2O, FeO, MgO

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

B

A

A

A

D

C

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 4: Một số axit quan trọng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm