Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Dãy kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

A. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

B. Cu, Fe, Zn, Mg, Al, K

C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

D. Cu, Fe, Mg, Zn, Al, K

2. Bỏ 13 g kẽm vào dung dịch có chứa 10,95 g axit clohiđric. Dùng khí hi đro sinh ra để khử đồng (II) oxit. Các phương trình phản ứng xảy ra:

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

H2 + CuO \overset{t^{o} }{\rightarrow} Cu + H2O

Lượng H2 sinh ra có thể khử được bao nhiêu mol CuO:

A. 0,3 mol

B. 0,2 mol

C. 0,1 mol

D. 0,15 mol

3. Cho kim loại Al có dư vào 400ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí bay ra đi qua CuO có dư nung nóng thì thu được 11,52g Cu. hiệu suất của quá trình phản ứng là:

A. 95%

B. 92%

C. 90%

D. 91%

4. Cho 5,4g nhôm vào 100ml dung dịch H2SO4 0,5M. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 0,19M

B. 0,17M

C. 0,17M và 0,5M

D. 0,18M và 0,01M

5. Cho các phương trình phản ứng:

1. Cu + X → 2CuO

2. 2K + Y → 2KCl

3. Fe + Z → FeCl2 + H2

4. Mg + T ↑ MgSO4 + Cu↓

X, Y, Z, T lần lượt là:

A. O2, Cl2, H2, CuSO4

B. O2, HCl, Cl2, SO3

C. O2, Cl2, HCl, CuSO4

D. O2, HCl, H2, CuO

6. Cho các chất: FeCl3, CuO, MgO, Cu, Cu(OH)2, Zn, Ag, NaOH, HgO, K2SO3, NaCl, Mg(OH)2, Al, Al2O3, BaCl2, Fe(OH)2. Dãy chất nào sau đây chứa các chất trên phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng:

A. Mg(OH)2, HgO, K2SO4, NaCl

B. Al, Al2O3, Fe(OH)2, BaCl2

C. FeCl3, MgO, Cu, Cu(OH)2

D. NaOH, CuO, Ag, Zn

7. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hi đro bằng cách cho Zn tác dụng với axit clohiđric HCl theo sơ đồ sau:

Kẽm + axit clohiđric → kẽm clorua + khí hiđro

Nếu cho 13 Zn tác dụng với 0,3 mol HCl thì thể tích khí hiđro thu được là:

A. 3 lít

B. 5,36 lít

C. 3,3 lít

D. 3,36 lít

8. Cho các chất sau: FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3, H2SO4, SO2, FeCl2, CO2, HCl, CuSO4, KNO3, Al, HgO, H3PO4, BaCl2, Al(OH)3. Dãy chất nào sau đây chứa các chất trên phản ứng được với dung dịch NaOH?

A. FeCl3, MgCl2, CuO, HNO3

B. Al, HgO, H3PO4, BaCl2

C. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2

D. HCl, CuSO4, KNO3, Al(OH)3

9. Nhận biết các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, FeSO4 và FeCl3, ta có thể dùng cách nào trong các cách sau đây:

A. Dùng dung dịch NaOH

B. Dùng dung dịch BaCl2 và NaOH

C. Dùng dung dịch AgNO3

D. Dùng dung dịch BaCl2

10. Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng để điều chế khí hiđro. Nếu muốn thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất:

A. Al

B. Zn

C. Fe

D. Al và Fe

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

C

B

C

B

D

C

B

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm