Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Dãy gồm các chất đều có phản ứng thủy phân là:

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, PE.

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, chất béo.

D. Tinh bột, xenlulozơ, PVC.

2. Một trong những chất nào sau đây không tác dụng được với natri, giải phóng hiđro?

A. Axit axetic

B. Dầu hỏa

C. H2O

D. Rượu etylic

3. Hòa tan axit axetic vào nước thành dung dịch A. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần 200 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Vậy nồng độ của dung dịch A bằng:

A. 0,304 M

B. 0,215 M

C. 0,40 M

D. 0,05 M

4. Khi hòa tan 50g đường glucozơ (C6H12O6) và 250g nước ở 20oC thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của đường ở 20oC là:

A. 30g

B. 20g

C. 10g

D. 15g

5. Có hai ống nghiệm (được đánh số 1 và 2) đều chứa sẵn 2ml dung dịch CH3COOH. Thêm vào ống 1 một mảnh đồng, ống 2 một ít bột CuO. Hiện tượng hóa học xảy ra là:

A. Ống 1: Không có hiện tượng gì; Ống 2: Bột CuO tan dần tạo thành dung dịch màu xanh lam.

B. Cả hai ống đều không có hiện tượng gì.

C. Ống 1: Có bọt khí thoát ra; Ống 2: Bột CuO tan dần tạo thành dung dịch màu xanh lam.

D. Cả hai ống đều có bọt khí thoát ra, các chất rắn tan dần thu được dung dịch màu xanh lam.

6. Trong quá trình điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, khí clo được thu vào bình chứa bằng cách:

A. Lật úp bình chứa

B. Đẩy không khí

C. Dùng chất hấp phụ có sẵn

D. Đẩy nước có trong bình chứa

7. Các loại thực phẩm nào là hợp chất cao phân tử (polime):

A. Protit và gluxit

B. Gluxit, chất béo và protit

C. Gluxit và chất béo

D. Protit và chất béo

8. Khi đốt cháy hợp chất hữu cơ X ta thu được hơi nước và khí cacbonic theo tỉ lệ về thể tích là 11 : 12. X là chất nào trong các chất sau:

A. Glucozơ

B. Saccarozơ

C. Axit axetic

D. Rượu etylic

9. Dãy gồm các chất đều có phản ứng với dung dịch axit HCl là:

A. CH3COOH, C6H12O6, C2H5OH

B. CH3COONa, CH3COOC2H5, (-C6H10O5-)n

C. CH3COOH, (-C6H10O5-)n, PE

D. CH3COOC2H5, C2H5OH, PVC

10. Để tẩy sạch vết dầu mỡ hoặc chất béo dính vào quần áo, ta có thể dùng:

A. Rượu etylic

B. Dầu hỏa

C. H2O

D. Dung dịch nước clo

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

C

B

A

B

A

B

B

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 56: Ôn tập cuối năm. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm