Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 51: Saccarozơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ. Đề kiểm tra này gồm 7 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Muốn có 2631,5g glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân là:

A. 4468,85g

B. 4999,85g

C. 4648,85g

D. 4486,58g

2. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được dung dịch saccarozơ và dung dịch glucozơ?

A. Tất cả các dung dịch trên

B. Dung dịch H2SO4 loãng

C. Dung dịch AgNO3 trong amoniac

D. Dung dịch NaOH

3. Thủy phân 1kg saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 76%. Khối lượng các sản phẩm thu được là:

A. Các kết quả khác

B. 0,6 kg glucozơ và 0,6 kg fructozơ

C. 0,4 kg glucozơ và 0,4 kg fructozơ

D. 0,5 kg glucozơ và 0,5 kg fructozơ

4. Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là:

A. 1613,1 kg

B. 1361,1 kg

C. 1631,1 kg

D. 1163,1 kg

5. Chất A là một gluxit có phản ứng thủy phân:

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

A có công thức phân tử:

A. (-C6H10O5-)n

B. C12H22O11

C. Không xác định được

D. C6H12O6

6. Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào sau đây?

A. Cu(OH)2

B. Dung dịch AgNO3 trong amoniac

C. H2 (xúc tác Ni, to)

D. Tất cả các chất trên

7. Đun nóng dung dịch saccarozơ khoảng 2 phút, có thêm 1 giọt dung dịch H2SO4. Phương trình hóa học thể hiện quá trình này là:

A. C12H22O11 + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

B. C12H22O11 + H2SO4 → 2C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O5SO4

C. Tất cả đều đúng.

D. C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ

1

2

3

4

5

6

7

B

C

C

A

B

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 51: Saccarozơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm