Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho 268,8 lít hỗn hợp khí CO và H2 để khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao. Vậy khối lượng sắt thu được là:

A. 448g

B. 4,48g

C. Kết quả khác.

D. 44,8g

2. Sục từ từ khí CO2 vào dung dich Ba(OH)2 đến dư thu được dung dịch X, sau đó đun nóng dung dịch X. Các phản ứng xảy ra là:

A. Xảy ra các phản ứng theo thứ tự từ (3) đến (1)

B. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (1)

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 (2)

C. Ba(HCO3)2 → BaCO3 + H2O + CO2 (3)

D. Xảy ra các phản ứng theo thứ tự từ (1) đến (3)

3. Nhóm nào sau đây gồm các khí đều cháy được?

A. O2, CO2

B. CO, CO2

C. CO, H2

D. Cl2, CO2

4. Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như không đổi vì:

A. Trong quá trình quang hợp, cây xanh hấp thụ CO2, mặt khác một lượng CO2 lại được sinh ra do đốt cháy nhiên liệu, sự hô hấp của con người và động vật…

B. CO2 không có khả năng tác dụng với các chất khí khác trong không khí

C. CO2 hòa tan trong nước mưa.

D. CO2 bị phân hủy bởi nhiệt.

5. Một chất khí X có tính chất sau:

- Nặng hơn không khí

- Không duy trì sự cháy

- Làm đục nước vôi trong

Vậy chất X có thể là:

A. CO2

B. O2

C. Cl2

D. NO2

6. Dùng khí CO để khử 1,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 thu được hỗn hợp hai kim loại. Cho hỗn hợp hai kim lọai này tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,224 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit kim loại ban đầu lần lượt là:

A. 35% và 65%

B. Kết quả khác.

C. 33,33% và 66,67%

D. 40% và 60%

7. Khi đốt 5g một mẫu thép trong dòng Oxi thì thu được 0,1g khí CO2. Vậy phần trăm cacbon có chứa trong thép là:

A. 54%

B. 0,54%

C. 10,8%

D. 5,4%

8. Khi dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư. Hiện tượng có thể quan sát được là:

A. Dung dịch vẩn đục, sau đó trong trở lại

B. Không thấy hiện tượng gì xảy ra

C. Dung dịch vẩn đục

D. Tất cả đều sai

9. Cho khí CO2 tan vào nước cất có pha thêm vài giọt quỳ tím. Dung dịch có màu nào?

A. Không màu

B. Xanh

C. Đỏ

D. Tím

10. Quá trình nào sau đây không tạo ra khí cacbonic?

A. Quá trình đốt than.

B. Sản xuất vôi sống.

C. Quang hợp của cây xanh.

D. Đốt cháy khí đốt thiên nhiên.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

C

A

A

C

B

A

C

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 28: Các oxit của cacbon. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
2 773
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm