Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Nhằm giúp các bạn học sinh có nhiều tài liệu ôn tập môn Hóa, VnDoc sưu tầm và đăng tải Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại. Hy vọng với tài liệu này các bạn học sinh nắm chắc kiến thức trong bài, đồng thời học tốt môn Hóa lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Hãy cho biết cặp hóa chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau:

1. Cu vào dung dịch HCl

2. Cu vào dung dịch kẽm sunfat

3. Cu vào dung dịch Hg(NO3)2

4. Cu vào dung dịch AgNO3

5. Zn vào dung dịch Pb(NO3)2

6. Sn vào dung dịch CuSO4

A. 1, 3, 4, 5, 6

B. Không có cặp nào.

C. 3, 4, 5, 6

D. 2, 3, 4, 5, 6

2. Hai thanh kim loại giống nhau (đều cùng nguyên tố R hóa trị II) và có cùng khối lượng. Cho thanh thứ nhất vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian, khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy 2 thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2%, còn khối lượng thanh thứ hai tăng 28,4%. Nguyên tố R là:

A. Cu

B. Mg

C. Fe

D. Zn

3. Cho một lá kẽm vào 20g dung dịch muối đồng sunfat 10%. Sau khi phản ứng kết thúc, nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

A. 11%

B. 11,5%

C. Kết quả khác.

D. 10,05%

4. Kim loại nào sau đây là kim loại dẻo nhất trong số các kim loại?

A. Cu

B. Al

C. Ag

D. Au

5. Trong số các kim loại: Ag, Hg, Cu, Al kim loại nào nặng nhất?

A. Hg

B. Cu

C. Ag

D. Al

6. Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng chất rắn còn lại trong dung dịch phản ứng là:

A. 5 g

B. 4,5 g

C. 4 g

D. 4,2 g

7. Kim loại nào sau đây nhẹ nhất (có khối lượng riêng nhỏ nhất) trong số các kim loại cho dưới đây:

A. Na

B. K

C. Li

D. Rb

8. Kim loại nào dưới đây không bị oxi hóa trong mọi điều kiện?

A. Au

B. Al

C. Cu

D. Ag

9. Cho một lá đồng vào 20 ml dung dịch bạc nitrat. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy lá đồng rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52g. Nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat là:

A. 1M

B. 0,9M

C. 1,5M

D. 2,5M

10. Một nguyên tố kim loại nào đó phản ứng mãnh liệt với nước lạnh. Điều nào sau đây đúng với phản ứng này?

A. Dung dịch hóa hồng khi thêm phenolphtalein.

B. Một axit được tạo thành.

C. Một muối được tạo thành.

D. Cacbon đioxit được giải phóng.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

D

D

A

C

C

A

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm