Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Để làm sạch một mẩu kim loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb thì cần khuấy mẩu kim loại thủy ngân này trong dung dịch nào cho dưới đây?

A. dung dịch PbSO4

B. dung dịch HgSO4

C. dung dịch ZnSO4

D. dung dịch SnSO4

2. Có 4 kim loại: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên?

A. Al

B. Mg

C. Không có kim loại nào.

D. Fe

3. Có 3 hỗn hợp kim loại: (1). Cu - Ag; (2). Cu - Al; (3). Cu - Mg. Dùng dung dịch của cặp chất nào trong các cặp chất cho sau đây để nhận biết?

A. HCl và Al(NO3)3

B. HCl và Mg(NO3)2

C. HCl và NaOH

D. HCl và AgNO3

4. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 g trong dung dịch AgNO3. Khi lấy vật ra thì đã có 0,01 mol AgNO3 tham gia phản ứng. Khối lượng của vật sau khi lấy ra khỏi dung dịch là:

A. 10,67g

B. 10,35g

C. 10,76g

D. 10,25g

5. Những kim loại nào sau đây đẩy được đồng ra khỏi dung dịch đồng (II) nitrat và đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) nitrat:

A. Mg, Al, Zn

B. Al, Zn, Pb

C. Fe, Cu, Ag

D. Na, Al, Zn

6. Hai thanh sắt có khối lượng bằng nhau nhúng vào 2 dung dịch có số mol muối bằng nhau:

- Thanh số 1 nhúng vào dung dịch AgNO3

- Thanh số 2 nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2

Khi phản ứng kết thúc, lấy thanh sắt ra, sấy khô và cân sẽ cho kết quả nào sau đây:

A. Khối lượng thanh 1 lớn hơn.

B. Khối lượng thanh 2 lớn hơn.

C. Khối lượng hai thanh bằng nhau nhưng khác ban đầu.

D. Khối lượng 2 thanh vẫn như ban đầu.

7. Các cặp chất sau, cặp nào xảy ra phản ứng:

A. Ca + HCl

B. Ag + HCl

C. Au + HNO3

D. Cu + HNO3

8. Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết rằng:

- A và B tác dụng với dung dịch HCl giải phóng H2

- C và D không tác dụng với dung dịch HCl

- B tác dụng với dung dịch muối tan của A và giải phóng A

- D tác dụng với dung dịch muối tan của C và giải phóng C

Thứ tự hoạt động của A, B, C, D sắp theo thứ tự giảm dần là:

A. B, A, D, C

B. A, B, C, D

C. B, D, C, A

D. D, A, B, C

9. Ngâm một lá đồng trong dung dich AgNO3, thấy bạc xuất hiện. Sắt tác dụng chầm với dung dịch axit HCl giải phóng khí H2 nhưng bạc và đồng không có phản ứng. Dãy nào sau đây phản ánh đúng thứ tự hoạt động hóa học tăng dần của các kim loại?

A. Cu, Ag, Fe

B. Ag, Cu, Fe

C. Fe, Cu, Ag

D. Fe, Ag, Cu

10. Cho 14,5 g hỗn hợp bột Mg, Zn, Fe tác dụng với dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

A. 36,8g

B. 37,2g

C. 37,5g

D. 35,8g

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

C

C

A

A

A

A

B

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm