Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 24: Ôn tập học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 24: Ôn tập học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 24: Ôn tập học kì 1 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Để điều chế Cu(OH)2, người ta cần dùng những hóa chất nào sau đây:

A. Cu, HCl, NaOH (1)

B. Cu, H2SO4 đặc, nóng, NaOH (3)

C. (2) và (3)

D. CuO, HCl, NaOH (2)

2. Có hỗn hợp gồm CaCO3, CaO, Al. Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp,người ta cho 10 gam hỗn hợp phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Dẫn toàn bộ khí thu được sau phản ứng qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu 1 gam kết tủa và còn lại 0,672 lít khí không màu (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp đầu là:

A. %CaCO3: 84,46%; %CaO: 5,4%; %Al: 10%

B. %CaCO3: 10%; %CaO: 84,6%; %Al: 5,4%

C. %CaCO3: 5,40%; %CaO: 10%; %Al: 84,46%

D. %CaCO3: 5,4%; %CaO: 84,6%; %Al: 10%

3. Cho một ít bột sắt tham gia phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng lấy dư được dung dịch (X). Cho dung dịch NaOH lấy dư vào dung dịch (X) được kết tủa (Y) và dung dịch (Z). Lọc kết tủa (Y) rồi nung hoàn toàn trong điều kiện không có không khí được chất rắn (T). Thành phần dung dịch (X) gồm:

A. Fe2(SO4)3, FeSO4, H2SO4

B. Fe2(SO4)3

C. FeSO4

D. FeSO4, H2SO4

4.Có một số kim loại Al, Ag, Cu, Zn, Hg, Fe và một số dung dịch HCl, MgCl2, CuSO4, AgNO3, NaOH.

Kim loại nào có phản ứng tạo khí với dung dịch NaOH?

A. Zn

B. Al

C. Fe

D. Al và Zn

5. Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 50% và 50%

B. 25% và 75%

C. 30% và 70%

D. 40% và 60%

6. Sản phẩm tạo thành trong quá trình phản ứng của Fe (dư) với khí clo là:

A. Tất cả đều sai.

B. FeCl2

C. FeCl2 + FeCl3

D. FeCl3

7. Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: H2S, HCl, SO2. Có thể sục mỗi khí trên vào dung dịch nào dưới đây để khử độc?

A. dung dịch Na2SO4

B. dung dịch Ca(OH)2

C. dung dịch HCl

D. dung dịch KNO3

8. Có bốn dung dịch đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Các hóa chất cần dùng để có thể phân biệt được 4 dung dịch này là:

A. H2O, AgNO3.

B. Quỳ tím, AgCl.

C. AgNO3, HCl

D. Quỳ tím, AgNO3.

9. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là:

A. Kết quả khác

B. Fe, Cu và Ag

C. Al, Fe và Cu

D. Al, Cu và Ag

10. Cho một ít bột sắt tham gia phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng lấy dư được dung dịch (X). Cho dung dịch NaOH lấy dư vào dung dịch (X) được kết tủa (Y) và dung dịch (Z). Lọc kết tủa (Y) rồi nung hoàn toàn trong điều kiện không có không khí được chất rắn (T). Chất rắn (T) là:

A. Fe(OH)2

B. FeO

C. NaOH

D. Fe2O3

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 24: Ôn tập học kì 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

D

D

D

B

B

D

B

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 24: Ôn tập học kì 1. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm