Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Đốt cháy 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau khi phản ứng kết thúc thu được 3 lít khí CO2 và 4 lít hơi nước. Các thể tích khí và hơi nước đo ở cùng điều kiện. X có công thức cấu tạo nào sau đây:

A. CH3-CH2-CH2-CH3

B. CH3-CH3

C. CH2=CH-CH3

D. CH3-CH2-CH3

2. Phân tích 3g chất hữu cơ A thu được 5,4g H2O và 8,8g CO2. Khối lượng oxi trong chất hữu cơ là:

A. 1 gam

B. 0 gam

C. Không xác định được

D. 1,2 gam

3. Phân tử chất hữu cơ A chứa hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4g H2O. Khối lượng mol của A là 30 gam. Công thức của A là:

A. C2H2

B. CH4

C. C2H6

D. CO2

4. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử.

C. Hợp chất hữu cơ là những hợp chất cacbon hóa trị IV.

D. Tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

5. Đốt cháy chất hữu cơ A thu được CO2 và H2O

A. Chất A chứa cacbon, hiđro và có thể có oxi

B. Không xác định được

C. Chất A chứa cacbon, hiđro và Oxi

D. Chất A chỉ chứa cacbon và hiđro

6. Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Trong các hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị 4.

B. Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ.

C. Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ.

D. Mỗi công thức cấu tạo chỉ biểu diễn một chất hữu cơ.

7. Thành phần % cacbon trong các chất nào sau đây là cao nhất:

A. CH4

B. CH3Cl

C. CHCl3

D. CH2Cl2

8. Đốt cháy 0,2 mol một hiđrocacbon X thu được 26,4g CO2 và 7,2g nước. Công thức phân tử của X là:

A. C3H4

B. C2H4

C. CH4

D. C2H2

9. Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X. Sản phẩm thu được chỉ có CO2, hơi nước. Trong thành phần của X có thể có nguyên tố nào?

A. C, H

B. C, H, O, N

C. C, H, O

D. C

10. Với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

C

D

A

B

A

A

C

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.989
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm