Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Phản ứng trung hòa Ca(OH)2 bằng H3PO4 xảy ra theo phương trình hóa học nào sau đây:

A. Ca(OH)2+ 2H3PO4→ CaHPO4 + 2H2O

B. 3Ca(OH)2+ 2H3PO4→Ca3(PO4)2 + 6H2O

C. Ca(OH)2+ 2H3PO4→ Ca(H2PO4)2 + 2H2O

D. Ca(OH)2+ 2H3PO4→ CaH2PO4 + H2O

2. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit clohiđric tạo ra một chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt?

A. BaCO3

B. FeCl3

C. Zn

D. Ag

3. Viết phương trình hóa học của phản ứng: FexOy + H2 → A + B

Chất A và B lần lượt là (có kèm theo hệ số cân bằng):

A. xFe, H2O

B. xFe, yH2O

C. Fe, yH2O

D. Fe, xH2O

4. Dung dịch axit mạnh không có tính chất nào sau đây:

A. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước.

B. Làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

C. Tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro.

D. Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước.

5. Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế khí sunfurơ trong công nghiệp?

A. Đốt cháy lưu huỳnh trong oxi.

B. Cho đồng tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng.

C. Phân hủy canxi sunfat ở nhiệt độ cao.

D. Cho muối canxi sunfit tác dụng với axit clohiđric.

6. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng là

A. CO2

B. SO2

C. K2O

D. P2O5

7. CaO có thể làm khô khí nào sau đây:

A. Khí CO2(có lẫn hơi nước)

B. Khí CO (có lẫn hơi nước)

C. Khí SO2(có lẫn hơi nước)

D. hí HCl (có lẫn hơi nước)

8. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. CaSO4và HCl

B. CaSO3và NaOH

C. CaSO3và NaCl

D. CaSO3và HCl

9. Trong những dãy oxit sau, dãy gồm các chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là

A. CaO, Na2O, K2O, BaO

B. MgO, Fe2O3, ZnO, PbO

C. Na2O, BaO, CuO, MnO2

D. CuO, CaO, Na2O, K2O

10. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ?

A. CuO, CaO, MgO, Na2O, K2O

B. CuO, CO, Mg, CaO

C. K2O, MnO, FeO, Mn2O7, NO

D. CaO, CO2, K2O, Na2O

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

B

A

A

C

B

D

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
4 3.493
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm