Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho 100 ml dung dịch CH3COOK tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl để thu được 12g CH3COOH. Nồng độ mol ban đầu của dung dịch CH3COOK và dung dịch HCl lần lượt là:

A. Đều là 2M

B. 2M và 1M

C. 1M và 2M

D. Đều là 1M

2. Một hợp chất hữu cơ được tạo bởi các nguyên tố C, H và O có một số tính chất như sau:

- Chất lỏng, không màu, tan vô hạn trong nước.

- Tác dụng với natri giải phóng khí hiđro, tham gia phản ứng hóa este, không tác dụng với dung dịch NaOH.

Hợp chất đó có công thức nào sau đây:

A. CH3-COOC2H5

B. C2H5-OH

C. CH3-COOH

D. CH3-O-CH3

3. Đốt 5,8g một hợp chất hữu cơ A thì thu được 13,2g khí CO2 và 5,4g hơi nước. Biết khối lượng phân tử của A là 58 đvC. Công thức phân tử của A là:

A. C3H6O

B. C2H3O

C. C2H4O

D. C2H2O

4. Cho 16,6 gam hỗn hợp gồm axit axetic và rượu etylic, để trung hòa thì cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần các chất trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 72,29% và 27,71%

B. 72,92 % và 27,71%

C. 81% và 19%

D. 70% và 30%

5. Một hợp chất hữu cơ có các tính chất sau: Làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng được với một số kim loại, oxit bazơ, muối cacbonat. Phân tử hợp chất đó có chứa nhóm nào sau đây?

A. -COOH

B. -OH

C. -CH3

D. -CH=O

6. Có ba lọ chứa các dung dịch sau: rượu etylic, glucozơ và axit axetic. Có thể dùng các thuốc thử nào sau đây để phân biệt?

A. Giấy quỳ tím và AgNO3/NH3

B. Giấy quỳ tím và Na

C. Tất cả đều đúng

D. Na và AgNO3/NH3

7. Đốt cháy hoàn toàn 60 ml rượu etylic chưa rõ nồng độ. Sản phẩm sinh ra sục vào nước vôi trong dư, lọc sấy kết tủa thu được 167g. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8g/ml. Nồng độ rượu là:

A. 89o

B. 80o

C. 50o

D. 29o

8. Đun 8,9 kg (C17H35COO)3C3H5 với một lượng dư NaOH. Tính lượng xà phòng bánh thu được, nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn và trong xà phòng có chứa 60% khối lượng C17H35COONa.

A. 15,3 kg

B. 21,42 kg

C. 16 kg

D. 6,12 kg

9. Cho 60g CH3COOH tác dụng với 100g C2H5OH thu được 55g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là:

A. 50%

B. 62,5%

C. 72%

D. 85%

10. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. Vậy thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2,3 g rượu etylic là:

A. 18,6 lít

B. 48 lít

C. 84 lít

D. 16,8 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

A

B

C

D

A

C

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 1.256
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm