Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O. Khối lượng chất kết tủa thu được là:

A. 17,9 g

B. 19,7 g

C. 39,4 g

D. 9,85 g

2. Một oxit tác dụng được với nước, dung dịch bazơ, oxit bazơ. Oxit này được sử dụng để chữa cháy, pha nước giải khát, sản xuất urê. Oxit đó là:

A. Cacbon oxit

B. Lưu huỳnh trioxit.

C. Cacbon đioxit

D. Lưu huỳnh đioxit

3. Biết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2, sản phẩm là BaCO3 và H2O. Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng là:

A. 0,5 M

B. 2 M

C. 5.10-4 M

D. 5 M

4. Lưu huỳnh đi oxit (SO2) là một trong các chất gây ô nhiễm, dẫn đến sự hình thành các trận "mưa axit". Giới hạn của hàm lượng SO2 trong "khí sạch"được quy định của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 3,1.10-6 mol SO2 trong mỗi mét khối. Giới hạn trên tương ứng với nồng độ SO2 là:

A. 1,9.10-5

B. 1,99.10-1

C. 1,49.10-6

D. 1,98.10-7

5. Trong các oxit dưới đây, oxit có phần trăm khối lượng oxi lớn nhất là:

A. Cu2O

B. CuO

C. SO3

D. SO2

6. Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là oxit nào trong các oxit sau:

A. FeO

B. Fe3O4

C. Không có oxit nào phù hợp

D. Fe2O3

7. Khi phân tích 1 oxit sắt, thấy oxi chiếm 30% về khối lượng, oxit đó là

A. Cả 3 oxit trên.

B. Fe2O3

C. FeO

D. Fe3O4

8. Biết 27,84 gam hợp chất oxit sắt (A) tương ứng với 0,12 mol. Công thức hợp chất oxit sắt (A) là:

A. Fe3O4

B. FeO

C. Fe2O3

D. FeO3

9. Cho 2,32 g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1 M. Giá trị của V là:

A. 0,08 lít

B. 0,04 lít

C. 0,12 lít

D. 0,16 lít

10. Oxit nào sau đây vừa là chất tan trong nước, vừa dễ hút ẩm:

A. CaO, SiO2

B. Fe2O3, P2O5

C. CaO, P2O5

D. Fe2O3, SiO2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

D

C

D

B

A

A

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 2: Một số oxit quan trọng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
4 866
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm