Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 50: Glucozơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 50: Glucozơ. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Khối lượng dung dịch glucoz ơ 10% cần dùng để phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 để thu được 2,16 g Ag là (biết 1 mol glucozơ phản ứng thì thu được 2 mol Ag):

A. 24 g

B. 18 g

C. 20 g

D. 22 g

2. Cho m(g) glucozơ lên men thì thu được chất lỏng và chất khí CO2. Cho khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong có dư thì thu được 25g kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Vậy giá trị của m là:

A. 15,92g

B. 50,7g

C. 28,125g

D. 32,56g

3. Lên men 1,08kg glucozơ chứa 20% tạp chất thu được 0,368kg rượu. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 83,3%

B. 70%

C. 60%

D. 50%

4. Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 2,24 lí khí CO2 (đktc). Lượng Na cần lấy để tác dụng hết với lượng rượu sinh ra là:

A. 4,6g

B. 2,3g

C. 23g

D. 3,2g

5. Cho vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 lắc nhẹ để được dung dịch trong suốt. Cho tiếp vào dung dịch đó vài giọt dung dịch glucozơ, lắc nhẹ. Sau đó ngâm ống nghiệm trong cốc nước nóng. Hiện tượng xảy ra là:

A. Có kết tủa trắng bạc bám vào thành ống nghiệm (3)

B. Có kết tủa đen bám vào thành ống nghiệm (2)

C. Cả (1) và (2)

D. Có kết tủa trắng bạc xuất hiện trong dung dịch (1)

6. Đun nóng 25g dung dịch glucozơ với lượng bạc oxit dư, thu được 4,32g bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là:

A. 14,4 %

B. 13,4 %

C. 11,4 %

D. 12,4 %

7. Glucozơ có những ứng dụng nào trong thực tế:

A. Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật. (1)

B. Dùng để sản xuất dược liệu (pha huyết thanh, sản xuất vitamin C). (2)

C. Tráng gương, tráng ruột phích. (3)

D. Cả (1), (2) và (3)

8. Hàm lượng glucozơ trong máu người không đổi và bằng bao nhiêu phần trăm?

A. 0,01 %

B. 0,001 %

C. 0,1 %

D. 1 %

9. Đun 10 ml dung dịch glucozơ với một lượng dư Ag2O thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ của dung dịch glucozơ là:

A. 1 M

B. 10 M

C. 5 M

D. 2 M

10. Chia m gam glucozơ làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng gương thu được 27g Ag

- Phần 2 cho lên men rượu thu được V ml rượu (d = 0,8 g/ml)

Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100% thì V có giá trị là:

A. 12,375 ml

B. 14,375 ml

C. 24,375 ml

D. 13,375 ml

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 50: Glucozơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

C

A

B

A

A

D

C

B

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 50: Glucozơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 360
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm