Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Một dung dịch muối KNO3 có lẫn một ít muối KCl. Để thu được KNO3 tinh khiết ta có thể dùng các phương pháp:

A. Cả 3 phương pháp trên.

B. Chưng cất cho KCl bay hơi.

C. Lọc bỏ KCl rồi cô cạn.

D. Tác dụng với dung dịch AgNO3 vừa đủ, lọc, rồi cô cạn.

2. Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt được 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch MgCl2

C. Dung dịch AgNO3

D. Dung dịch NaCl

3. Cho PTHH sau: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + X + H2O. X là

A. NaHCO3

B. Cl2

C. CO2

D. CO

4. Dãy gồm các muối đều tan được trong nước là:

A. CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3

B. CaCO3, BaCO3, K2CO3, Mg(HCO3)2

C. BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3

D. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2

5. Thí nghiệm nào sau đây tạo ra dung dịch muối clorua không màu và nước?

A. Dung dịch HCl phản ứng với Cu(OH)2.

B. Dung dịch HCl phản ứng với nước vôi trong.

C. Dung dịch HCl phản ứng với dung dịch Ca(NO3)2.

D. Dung dịch HCl phản ứng với nước Ag.

6. Nung 0,1 mol hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA tới khối lượng không đổi thu được 4,64 g hỗn hợp hai oxit. Vậy 2 kim loại đó là:

A. Be và Mg

B. Ca và Sr

C. Mg và Ca

D. Sr và Ba

7. Cho 1 mol hỗn hợp gồm NaCl và Na2CO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 50g kết tủa. Tỉ lệ mol của 2 muối trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 1 : 3

B. 1 : 2

C. 2 : 1

D. 1 : 1

8. Trộn hai dung dịch nào sau đây sẽ có kết tủa xuất hiện:

A. Dung dịch NaCl và dung dịch KNO3

B. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch AlCl3

C. Dung dịch ZnSO4 và dung dịch CuCl2

D. Dung dịch BaCl2 và dung dịch AgNO3

9. Hòa tan hoàn toàn 36 g hỗn hợp X gồm muối cacbonat của 2 kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA, trong dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít CO2 và dung dịch Y. Lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch Y là:

A. 40,5g

B. 42,5g

C. 39,5g

D. 41,5g

10. Cặp chất nào trong số những cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. H2SO4 và BaCl2

B. KCl và NaNO3

C. NaOH và HBr

D. NaCl và AgNO3

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

C

D

B

C

D

D

D

B

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 10: Một số muối quan trọng. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 494
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm