Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ. Đề kiểm tra này theo từng bài nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Mời các bạn tải về tham khảo

1. Cho 17,76g hỗn hợp CaO và Fe2O3 hòa tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,3M. Thành phần phần trăm các oxit trong hỗn hợp là:

A. 21% và 79%

B. 19,5% và 80,5%

C. 20% và 80%

D. 18,92% và 81,08%

2. Hợp chất oxit kim loại A (hóa trị III) trong đó A chiếm 52,94% về khối lượng, có khả năng tham gia phản ứng với những chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH, KOH (2)

B. Cả (1), (2), (3) đều phản ứng.

C. Dung dịch HCl, KOH (3)

D. Dung dịch HCl, H2SO4 (1)

3. Có 4 chất đựng riêng biệt trong 4 ống nghiệm như sau: Đồng (II) oxit, sắt (III) oxit, đồng, sắt. Thêm vào mỗi ống nghiệm 2 ml dung dịch axit clohiđric rồi lắc nhẹ. Các chất có phản ứng với dung dịch axit clohiđric là

A. Cu, Fe2O3, CuO

B. Fe2O3, Cu, Fe

C. CuO, Cu, Fe

D. Fe, Fe2O3, CuO

4. Điện phân 200 g dung dịch NaCl 29,25% (có màng ngăn). Biết hiệu suất quá trình điện phân là 90% thì khối lượng NaOH thu được sau khi điện phân là:

A. 37g

B. 38g

C. 62,65g

D. 36g

5. Cho 25 g dung dịch NaOH 4% tác dụng với 51 g dung dịch H2SO4 0,2M có tỉ khối d = 1,02. Nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng là:

A. 1,9% và 0,5%

B. 2% và 0,5%

C. 1,9% và 0,3%

D. Kết quả khác.

6. Nhóm gồm các khí đều phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường là

A. CO, CO2

B. Cl2, CO2

C. H2, CO

D. H2, Cl2

7. Để tăng năng suất cây trồng, một nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đi mua phân bón. Cửa hàng phân bón của huyện có các loại phân đạm dưới đây. Em hãy chỉ giúp bác nông dân nên mua loại phân đạm nào:

A. Canxi nitrat Ca(NO3)2

B. Urê CO(NH2)2

C. Amonisunfat (NH4)2SO4

D. Amoni nitrat NH4NO3

8. Có 2 chất bột trắng CaO và Al2O3 thuốc thử để phân biệt được 2 chất bột là

A. dung dịch NaCl.

B. giấy quỳ tím.

C. H2O.

D. dung dịch HCl.

9. Cho 114 g dung dịch H2SO4 20% vào 400 g dung dịch BaCl2 5,2%. Nồng độ phần trăm của những chất có trong dung dịch sau phản ứng là:

A. 1,49% và 2,65%

B. 1,6% và 2,65%

C. 1,49% và 3%

D. Kết quả khác.

10. Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp nhất chứa 22,56% oxi, ở mức hóa trị cao chứa 50,48% oxi. Hai công thức oxit của kim loại R là công thức:

A. Kết quả khác.

B. FeO và Fe2O7

C. MnO và Mn2O7

D. CrO và Cr2O7

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

D

D

C

B

B

C

D

C

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 162
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm