Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Oxit nào là oxit trung tính trong các oxit sau:

A. Al2O3

B. P2O5

C. N2O

D. Na2O

2. Một hợp chất của lưu huỳnh với oxi, trong đó mỗi nguyên tố đều chiếm 50% khối lượng. Tỉ lệ số nguyên tử S và O trong phân tử là

A. 1 : 2

B. 1 : 1

C. 2 : 1

D. 3 : 1

3. Có các chất: SO2, SO3, CuO, Cu2O. Chất có hàm lượng oxi nhỏ nhất là:

A. CuO

B. SO2

C. Cu2O

D. SO3

4. Chọn dãy chất, trong đó tất cả các chất đều tác dụng được với oxi:

A. Tất cả các dãy chất này đều tác dụng được với oxi.

B. CH4, SO2, Fe, P

C. P, KCl, Fe, CH4

D. P, Fe, CH4, CaO

5. Khi phân tích một hỗn hợp khí gồm SO2 và SO3 thấy có 2,4 g lưu huỳnh và 2,8 g oxi. Tỉ lệ mol SO2 và SO3 trong hỗn hợp là:

A. 2 : 1

B. 2 : 3

C. 1 : 1

D. 3 : 1

6. Khí N2 có lẫn tạp chất là khí O2. Để loại bỏ O2 thu được N2 tinh khiết có thể chọn phương pháp nào sau đây?

A. Cho hốn hợp đi qua dung dịch H2SO4 đặc.

B. Cho hỗn hợp đi qua CuO, đun nóng.

C. Cho hỗn hợp đi qua P trắng.

D. Cho hỗn hợp đi qua dung dịch kiềm.

7. R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H. R là

A. Photpho

B. Lưu huỳnh

C. Nitơ

D. Cacbon

8. Cho lưu huỳnh tác dụng hết với 1 mol H2SO4 đặc, nóng thì thu được khí SO2 có thể tích (đktc) là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 5,6 lít

D. 33,6 lít

9. Hãy chọn câu đúng:

A. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

B. Phi kim dẫn điện tốt.

C. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn và khí.

D. Phi kim có ánh kim.

10. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 2,24 lít khí Cl2 (đktc) là:

A. 0,2 lít

B. 4,48 lít

C. 0,4 lít

D. 2,24 lít

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

C

B

A

C

B

D

A

A

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 25: Tính chất của phi kim. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 789
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học

    Xem thêm