Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh. Đề kiểm tra này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9. Hy vọng rằng với đề kiểm tra này sẽ giúp cho các bạn củng cố lại bài học. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới

1. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch NaOH thu được 3,6g muối sunfat axit và 2,84g muối trung tính. Lượng dung dịch H2SO4 49% và dung dịch NaOH 20% đã dùng lần lượt là:

A. 9,8g và 12,5g

B. 13,5g và 16g

C. 10g và 14g

D. 12g và 13g

2. Sau khi nung 8g một hỗn hợp kẽm cacbonat và kẽm oxit người ta thu được 6,24g ZnO. Phần trăm khối lượng ban đầu lần lượt là:

A. 51,5% và 48,5%

B. 42,3% và 57,7%

C. 32% và 68%

D. 62,5% và 37,5%

3. Hóa chất nào thích hợp dùng để loại bỏ các chất độc hại su: HCl, H2S, CO2, SO2.

A. Dung dịch NaCl

B. Khí NH3

C. Dung dịch nước vôi trong

D. Dung dịch HCl

4. Để một mẩu CaO trong không khí vài ngày sau đó nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào, thấy có khí thoát ra, khí này làm đục nước vôi trong. Sơ đồ phản ánh đúng quá trình chuyển hóa trên là sơ đồ nào?

A. CaO → CaCO3 → Ca(OH)2 →CO2 → CaCO3 (2)

B. CaO → CaSO3 → SO3 → CaSO4 (1)

D. CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 →C. Cả (2) và (3)CO2 → CaCO3 (3)

5. Thể tích dung dịch KOH 5,6% (d = 1,045) cần dùng để làm trung hòa hết 350 ml dung dịch H2SO4 0,5M là:

A. 253 ml

B. 400 ml

C. 335 ml

D. 300 ml

6. Để hòa tan hoàn toàn 3,6g magiê phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,75M:

A. 100 ml

B. 120 ml

C. 160 ml

D. 150 ml

7. Dung dịch của chất X có pH > 7 và khi tác dụng với dung dịch kali sunfat tạo ra chất không tan. Chất X là:

A. Ba(OH)2

B. H2SO4

C. BaCl2

D. NaOH

8. Chuyển hóa nào sau đây có thể thực hiện được bằng cách trực tiếp?

A. Cu(OH)2 → Cu → CuSO4

B. Cu → Cu(OH)2

C. CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO

D. Cu → CuO → Cu(OH)2

9. Cho các phản ứng hóa học sau:

MgCO3 + (X) → (Y) + ... + …

(Y) + NaOH → (Z) + ...

(Z) + (X) → (Y) + ...+ …

(X), (Y), (Z) là những hợp chất nào trong số những hợp chất sau đây:

A. HCl, CO2, Na2CO3 (3)

B. HCl, MgCl2, Mg(OH)2 (2)

C. (1) hoặc (3)

D. HCl, CO2, NaHCO3 (1)

10. Để phân biệt hai dung dịch axit sunfuric và MgSO4, cần dùng hóa chất nào sau đây:

A. Dung dịch Ba(OH)2

B. Dung dịch BaCl2

C. Dung dịch HCl

D. Cu(OH)2

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

D

C

B

A

C

C

D

.......................................................................

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 9 bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 môn Hóa học Xem thêm